Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluista löydät tietoa muun muassa palkkatukityöllistämisestä, kuntalisästä, kuntouttavasta työtoiminnasta, työkokeilusta ja nuorten kesätöistä.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on toteuttaa asiakaslähtöistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa, joka tukee asiakkaan oman elämän hallintaa ja hänen hyvinvointiaan. Toiminnan tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa ja pääsemään työelämään.