Liikunta

Hailuodossa on monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Kunnan liikuntatoimi tuottaa hailuotolaisille liikunnan harrastusmahdollisuuksia, järjestää erilaisia liikuntakerhoja ja liikuttaa ihmisiä erilaisten tempauksien muodossa.

Toiminta-ajatuksena on monipuolisten perusliikuntapalveluiden tarjoaminen kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on terve, työkykyinen monipuolisesti liikuntapalveluja käyttävä kuntalainen.