Yksityisteiden kunnossapidon muutokset Hailuodossa – Erätaukokeskustelujen anti ja oivallukset

Hailuodon kunta järjesti kaksi yksityisteiden kunnossapitoa koskevaa Erätauko -keskustelua 16.6 ja 17.6. Tilaisuudet järjestettiin sekä lähitapaamisena että etätapaamisena. Kaikkiaan osanottajia oli yli 40. Keskustelujen tarkoituksena oli saavuttaa yhteinen ymmärrys sekä kuulla kuntalaisten mielipiteitä tiekuntien perustamiseen liittyen, uuden lain tuomista muutoksista ja sen vaikutuksista kuntalaisiin.

Moni osallistuja halusi tietää, miksi vanhaa mallia muutetaan, miten käy niille kuntalaisille, jotka ovat jo iäkkäämpiä, tai eivät voi jostain muusta syystä hoitaa kunnossapitoa. Osa oli mukana keskustelemassa siitä, miten tulevaisuudessa teiden kunnossapito voitaisiin hoitaa.

Keskusteluissa esiin nousseita teemoja

Keskustelu tarjosi vastauksia auki jääneisiin kysymyksiin erityisesti niille osallistujille, jotka eivät vielä olleet mukana tiekunnissa. Useat toivoivat tietoa siitä, kuka auttaa ja antaa tietoa teiden kunnossapitoon liittyen erityisesti tiekunnan tehtävistä sekä avustuskelpoisuudesta, tieyksiköinnistä ja tienpidon vuodenkierrosta. Jo valmiiksi järjestäytyneiden tiekuntien osalta keskustelu ei tarjonnut kaikille odotettua ratkaisua siitä, miten kunta tulee jatkossa tukemaan tiekuntia. Yksityisteiden avustuksista tullaan päättämään tulevan hallituskauden aikana Hailuodon kunnanhallituksessa. Yksityisteiden tukemisen lähtökohtana on kuitenkin se, että tiekunnat ovat järjestäytyneet ja näin ollen toiminta on lainmukaista.

Keskusteluissa tunnelma oli kaiken kaikkiaan ratkaisukeskeinen ja rakentavaa. Pääsääntöisesti ihmisille jäi positiivinen mieli ja osallistujat toivoivat, että keskusteluja käytäisiin enemmänkin.

 

Yksityisteiden määrittely ja lain tuomat muutokset

Maantiet ovat valtion teitä, rakennuskaava-alueen tiet ovat kunnan ylläpitämiä ja muut tiet ovat yksityisteitä. Näiden yksityisteiden tienpitäjiä ovat tieosakkaat. Voit tutustua aiheeseen tarkemmin esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ja Suomen tieyhdistyksen verkkosivuilla.

Yksityistielaki on muuttunut 1.1.2019, ja sen osalta yksityisteiden kunnossapidon täytyy olla lain mukaista 1.1.2022 mennessä. Uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityisteitä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Hailuodon kunnassa päätetään yksityisteiden avustamisesta tulevan hallituskauden aikana. Avustuksen perustana täytyy kuitenkin olla valmiina oleva tiekunta. Kannustamme kaikkia yksityisteiden varsilla asuvia liittymään jo olemassa olevaan tiekuntaan tai perustamaan uuden tiekunnan, jotta tienpitoon on mahdollista hakea avustusta. Hailuodon kunnan järjestämiin aurausaluetiekuntiin on myös mahdollista liittyä, ja ne ovat hyvä, keskitetty ratkaisu talvikunnossapidon järjestämistä varten.

Hailuodon kunnan tieisännöitsijä Harri Piltonen tulee ottamaan kuluvan kesän aikana yhteyttä kaikkiin jo olemassa oleviin tiekuntiin. Syksyllä 2021 järjestetään koulutuksia yksityisteiden osakkaille. Koulutuksissa käydään läpi muun muassa tiekunnan ja hoitokunnan tehtävät sekä avustuskelpoisuus, tieyksiköinti ja tiekunnan vuodenkierto.

 

Tutustu Hailuodon aurausaluetiekuntiin tästä

Tutustu tiekunnan uudelleen käynnistämiseen