Yhdistys- ja yhteisöavustusten haku vuodelle 2022 on avattu

Yhdistys- ja yhteisöavustukset 2022

HAKU ON AVATTU

 

Hailuodon kunta tukee paikallisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka edistävät kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Tuemme toimintaa, joka saattaa ihmisiä yhteen, vahvistaa osallisuutta, yhdessä tekemistä ja kumppanuuksia. Toimintatapamme on Yhdessä vastuullisesti.

Päämäärämme on elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva kunta. Hailuoto on luonnollisen hyvinvoinnin ja kulttuurin yhteisö.

 

Kunta on varannut vuoden 2022 avustuksiin yhteensä 13 000 euroa, joka jaetaan seuraavasti:

 • perustoiminta-avustukset 12 000 euroa, painopisteenä hyvinvoinnin edistäminen
 • kerta-avustukset 1000 euroa.

 

Avustuksia voivat hakea

 • Hailuodon rekisteröityneet yhdistykset,
 • yhdistykset ja ryhmät, joilla on toimintaa Hailuodossa, mutta kotipaikka muualla
 • kansalaisjärjestöt
 • muut avustuskriteerit täyttävät tahot ja yksityishenkilöt.

 

Huom! Yksityishenkilöt voivat hakea ainoastaan yksittäisiä kerta-avustuksia tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen.

Avustus on haettava ennen tilaisuutta ja kulut korvataan kuitteja vastaan.

 

Mihin avustuksia myönnetään?

Perustoiminta-avustukset

 • yhdistysten toimintasuunnitelmia toteuttavaan toimintaan, erityisesti huomioidaan hyvinvointia edistävä ja kumppanuuksia kehittävä toiminta
 • säännölliseen, toistuvaan toimintaan sekä
 • uuteen, kokeilevaan toimintaan ja kehittämiseen, jolla edistetään hyvinvointia

 

Kerta-avustukset

 • tilaisuudet, tapahtumat ja tempaukset; yksittäiset ja/tai pitkin vuotta järjestettävät

 

Hakemusten jättöaika

 • Perustoiminta-avustukset tiistaina 1.3.2022 klo 16.00 mennessä
 • Kerta-avustuksissa jatkuva haku.

 

Avustuksen käyttötarkoituksen sisältävä hakemus toimitetaan kalenterikuukausittain kuun viimeiseen päivään mennessä järjestöyhdyshenkilö Petri Partalalle.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Hailuodon kunta/ AVUSTUKSET, Luovontie 176, 90480 HAILUOTO.

 

Hakemusten liitteet: vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, muut avustukset samalla käyttötarkoitukselle sekä yhdistysten säännöt (uudet hakijat).

 

HAILUODON KUNTA