Yhdistys- ja yhteisöavustusten haku vuodelle 2023 on avattu

Hailuodon kunta tukee paikallisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jota edistävät tavoitteellisesti kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, yhteisöllisyyttä sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Hailuodon kunnan tavoitteena on Elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva Hailuoto.

Tuemme toimintaa, joka vahvistaa osallisuutta, yhdessä tekemisen iloa ja yhteistyötä sekä tuo ihmiset yhteen yhteisen asian äärelle.

Kunta on varannut vuoden 2023 avustuksiin yhteensä 13 000 euroa, joka jaetaan seuraavasti:

 • perustoiminta-avustukset 12 000 euroa, painopisteenä asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 • kerta-avustukset 1000 euroa.

 

Avustuksia voivat hakea

 • Hailuodon rekisteröityneet yhdistykset,
 • yhdistykset ja ryhmät, joilla on toimintaa Hailuodossa, mutta kotipaikka muualla
 • kansalaisjärjestöt
 • muut avustuskriteerit täyttävät tahot ja yksityishenkilöt.

 

Huom! Yksityishenkilöt voivat hakea ainoastaan yksittäisiä kerta-avustuksia tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen. Avustus on haettava ennen tilaisuutta ja kulut korvataan kuitteja vastaan.

Mihin avustuksia myönnetään?

Perustoiminta-avustukset

 • yhdistysten toimintasuunnitelmia toteuttavaan toimintaan, erityisesti huomioidaan asukkaiden hyvinvointia edistävä ja eri toimijoiden yhteistyötä kehittävä toiminta
 • säännölliseen, toistuvaan toimintaan sekä
 • uuteen, kokeilevaan toimintaan ja kehittämiseen, jolla edistetään asukkaiden hyvinvointia

Kerta-avustukset

 • tilaisuudet, tapahtumat ja tempaukset; yksittäiset ja/tai pitkin vuotta järjestettävät

 

Hakemusten jättöaika

 • Perustoiminta-avustukset tiistaina 1.3.2023 klo 16.00 mennessä
 • Kerta-avustuksissa jatkuva haku.

 

Kerta-avustuksen käyttötarkoituksen sisältävä hakemus toimitetaan kalenterikuukausittain kuun viimeiseen päivään mennessä järjestöyhdyshenkilö Petri Partalalle.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Hailuodon kunta/ AVUSTUKSET, Luovontie 176, 90480 HAILUOTO tai sähköisesti petri.partala@hailuoto.fi, liitteet mukana.

Hakemusten liitteet: vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio, muut avustukset samalla käyttötarkoitukselle sekä yhdistysten säännöt (uudet hakijat).

Avustushakulomakkeen löydät täältä: