Yhdistys- ja yhteisöavustukset haettavissa

Hailuodon kunta tukee paikallisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka edistävät kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Tuemme toimintaa, joka saattaa ihmisiä yhteen sekä vahvistaa osallisuutta ja yhdessä tekemistä.

Hailuodon päämääränä on elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva kunta. Hailuoto on luonnollisen hyvinvoinnin ja kulttuurin yhteisö. Toimintatapamme on Yhdessä vastuullisesti.

Kunta on varannut vuoden 2020 avustuksiin yhteensä 13 000 euroa, joka jaetaan seuraavasti:

 • perustoiminta-avustukset 10 000 euroa
 • hyvinvointiavustukset 2000 euroa
 • kerta-avustukset 1000 euroa.

Avustuksia voivat hakea

 • Hailuodon rekisteröityneet yhdistykset,
 • yhdistykset ja ryhmät, joilla on toimintaa Hailuodossa, mutta kotipaikka muualla
 • kansalaisjärjestöt
 • muut avustuskriteerit täyttävät tahot ja yksityishenkilöt.

Huom! Yksityishenkilöt voivat hakea ainoastaan yksittäisiä kerta-avustuksia tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen. Avustus on haettava ennen tilaisuutta ja kulut korvataan kuitteja vastaan.

Mihin avustuksia myönnetään

Perustoiminta-avustukset

 • yhdistysten toimintasuunnitelmaa toteuttavaan toimintaan
 • säännölliseen, toistuvaan toimintaan sekä
 • uuteen, kokeilevaan toimintaan ja kehittämiseen.

Hyvinvointi-avustusten painopisteet päätetään hyvinvointityöryhmässä 30.1.2020.

Kerta-avustukset

 • tilaisuudet, tapahtumat ja tempaukset; yksittäiset ja/tai pitkin vuotta järjestettävät

Hakemusten jättöaika

 • Perustoiminta-avustukset pe 28.2.2020 klo 14.00 mennessä
 • Hyvinvointiavustukset to 30.4.2020 klo 14.00 mennessä
 • Kerta-avustuksissa jatkuva haku. Avustuksen käyttötarkoituksen sisältävä hakemus toimitetaan kalenterikuukausittain kuun viimeiseen päivään mennessä järjestöyhdyshenkilölle.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen

Hailuodon kunta/
järjestöyhdyshenkilö Petri Partala
Luovontie 176
90480 HAILUOTO.

Hakemusten liitteet: vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio, muut avustukset samalla käyttötarkoitukselle sekä yhdistysten säännöt (uudet hakijat).