Yhdistys- ja yhteisöavustukset 2021 haku on auki

Hailuodon kunnan yhdistys- ja yhteisöavustukset 2021

 HAKU ON AVATTU

 Hailuodon kunta tukee paikallisia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka edistävät kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Tuemme toimintaa, joka saattaa ihmisiä yhteen, vahvistaa osallisuutta, yhdessä tekemistä ja kumppanuuksia. Toimintatapamme on Yhdessä vastuullisesti. Päämäärämme on elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva kunta. Hailuoto on luonnollisen   hyvinvoinnin ja kulttuurin yhteisö.

 Kunta on varannut vuoden 2021 avustuksiin yhteensä 13 000 euroa, joka jaetaan seuraavasti:

• perustoiminta-avustukset 12 000 euroa, painopisteenä hyvinvoinnin edistäminen

• kerta-avustukset 1000 euroa.

 Avustuksia voivat hakea

• Hailuodon rekisteröityneet yhdistykset,

• yhdistykset ja ryhmät, joilla on toimintaa    Hailuodossa, mutta kotipaikka muualla

• kansalaisjärjestöt

• muut avustuskriteerit täyttävät tahot ja yksityishenkilöt.

 Huom! Yksityishenkilöt voivat hakea ainoastaan yksittäisiä kerta-avustuksia tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen. Avustus on haettava ennen tilaisuutta ja kulut korvataan kuitteja vastaan.

Mihin avustuksia myönnetään?

Perustoiminta-avustukset

• yhdistysten toimintasuunnitelmia toteuttavaan toimintaan, erityisesti huomioidaan hyvinvointia edistävä ja kumppanuuksia kehittävä toiminta

• säännölliseen, toistuvaan toimintaan sekä

• uuteen, kokeilevaan toimintaan ja kehittämiseen, jolla edistetään hyvinvointia

 

Kerta-avustukset

• tilaisuudet, tapahtumat ja tempaukset; yksittäiset ja/tai pitkin vuotta järjestettävät

 

Hakemusten jättöaika

• Perustoiminta-avustukset maanantaina 1.3.2021  klo 16.00 mennessä

Avustushakemuslomake

• Kerta-avustuksissa jatkuva haku.

 Avustuksen    käyttötarkoituksen sisältävä hakemus toimitetaan kalenterikuukausittain  kuun viimeiseen päivään mennessä  järjestöyhdyshenkilö Petri Partalalle. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Hailuodon kunta/ AVUSTUKSET, Luovontie 176,  90480 HAILUOTO.

 Hakemusten liitteet: vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio, muut avustukset samalla käyttötarkoitukselle sekä yhdistysten säännöt (uudet hakijat).