Expired: Vanhus- ja vammaisneuvostoon etsitään uusia jäseniä

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii Hailuodon kunnan hallintosäännön mukaan vaikuttamistoimielimenä. Sen tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja sitä koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen nimeämille jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Koska vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoon liittyviä järjestäytyneitä yhdistyksiä tai potilasjärjestöjä ei Hailuodossa ole, lähestytään asiaa kokemusasiantuntijoiden kautta.  Samalla etsitään tapaa toimia yhtenä kuntalaisten suoran osallistumisen ja vaikuttamisen keinona. Huomioitavaksi tulevat monenlaiset, erilaisia sairausryhmiä edustavat henkilöt eli omassa asiassaan olevat kokemusasiantuntijat ja heidän läheisensä.

Neuvoston täydentämiseksi järjestetään avoin kokous 27.2.2018 klo 17.00 Luotosalissa, johon pyydetään asiasta kiinnostuneita. Avoimen kokouksen tulee tehdä esitys kunnanhallitukselle neuvoston jäsenistä. Neuvoston puheenjohtajana toimii Raili Louhimaa, jäsenenä Ahti Patokoski ja lisäksi Hailuodon eläkkeensaajat ovat esittäneet kunnanhallitukselle oman ehdotuksensa. Koollekutsujana on perusturvajohtaja. Neuvostossa on paikkoja useammalle asian omakseen kokevalle henkilölle.

Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet!