Uusi rahoitus harvaan asuttujen alueiden taide- ja kulttuuritoimintaan – haku avoinna 8.6. saakka

Taike on avannut uuden tuen harvaan asuttujen alueiden taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Jaettavalla erityisavustuksella tuetaan hankkeita, joissa toteutuu alueiden asukkaiden osallisuus ja paikalliset lähtökohdat.

Tuki kattaa laajasti erilaiset kulttuurisisällöt. Taidehankkeiden ja taiteilijoiden työllistämisen ohella tukea voivat saada mm. kulttuurimatkailuun tai aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvät hankkeet. Haku on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. Harvaan asuttujen alueiden aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen, ja Oulu2026 -toteutusalueelta hakuun voivat osallistua mm. Pudasjärvelle, Utajärvelle ja Vaalaan sekä useiden kuntien reuna-alueille sijoittuvat hankkeet.

Haku on avoinna 8.6.2022 saakka. Myönnettävä avustus on vähintään 5 000 euroa ja tuki jakaantuu vuosille 2022–2023.

Taike järjestää hakuun liittyen verkossa kaksi infotilaisuutta 17.5. ja 1.6., joissa esitellään uusi avustusmuoto ja kerrotaan hakemiseen liittyvistä reunaehdoista.

Lue lisää: https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1424512

Lisätiedot:  

Antti Huntus

erityisasiantuntija

Taiteen edistämiskeskus

antti.huntus@taike.fi

puh. 0295 330810