Työkokeilu

Työkokeilun avulla voidaan selvittää työnhakijan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja. Työkokeilu tukee työnhakijan paluuta työmarkkinoille, jos henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia. Työkokeilun aikana voidaan myös selvittää muu mahdollinen tuen tarve työllistymisen tukemiseksi, esimerkiksi lisäkoulutus.

Työkokeilu ei ole työsuhde. Kokeilun aikana työnhakijalla säilyy päivärahamahdollisuus Kelalta tai omasta työttömyyskassastaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada harkinnanvaraista kulukorvausta toteutuneilta työkokeilupäiviltä.

Työkokeilun kesto samalla työnantajalla voi olla enintään kuusi kuukautta. Työaika voi olla 4-8 tuntia päivässä, enintään viitenä päivänä viikossa.

Ennen työkokeilun aloittamista tehdään kirjallinen sopimus työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston kanssa.