Palkkatukityöllistäminen

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Ottamalla yhteyttä TE-toimistoon voit selvittää mahdollisuutesi palkkatukeen.

Palkkatuettu työ voi olla:

  • määräaikainen
  • toistaiseksi voimassa oleva
  • oppisopimuskoulutus
  • kokoaikainen
  • osa-aikainen

Työssä täytyy noudattaa alan työehtosopimusta ja työnantajan pitää maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka. Työnantajana voi olla esimerkiksi yritys, säätiö, yhdistys tai kunta.

Työnhakijalle

Työpaikkaa voit hakea itse ottamalla yhteyttä suoraan työnantajiin ja kertomalla, että palkkakustannuksiisi on mahdollista saada palkkatukea TE-toimistosta. Hailuodon kunta työllistää työttömiä työnhakijoita kunnan omiin yksiköihin. Palkkatuetun työn tavoitteena on vahvistaa työntekijän reittiä kohti avoimia työmarkkinoita.

Työnantajalle

Harkinnanvaraisesti myönnettävä palkkatuki on 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista.

Palkkatuen myöntämisen edellytykset yritykselle:

  • Työsuhde tai oppisopimus ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä
  • Yrityksessä ei ole ollut viimeisen vuoden aikana irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä samoista tai samanlaisista tehtävistä, joihin palkkatukityöllistetty palkattaisiin (palkkatuki voidaan kuitenkin myöntää, jos lomautukset tai työajan lyhennykset ovat päättyneet ja irtisanotuille on tarjottu mahdollisuus palata entiseen työpaikkaansa ennen palkkatukihakemuksen jättämistä)
  • Palkkatuki ei saa heikentää muiden työntekijöiden asemaa tai etuuksia
  • Yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä

Lue lisää palkkatuesta TE-palveluiden vekkosivuilta.