Nuorten kesätyöt

Nuorten kesätyöt 900x350

Hailuodon kunta tarjoaa hailuotolaisille 15-21-vuotiaille nuorille kesäisin mahdollisuuden kesätöihin. Haettavana on joko kunnan omia kesätöitä tai kesätyösetelillä tuettuja töitä paikallisessa yrityksessä tai yhdistyksessä. Nuori voi saada kesän aikana joko työpaikan kunnalta tai kesätyösetelin.

Kesätyöpaikka kunnalla

Hailuodon kunta tarjoaa nuorille eri palvelualueilla kahden viikon mittaisia kesätöitä. Kesätyöpaikkoja on rajoitettu määrä. Kunnan kesätöihin haetaan kesätyöhakemuksella erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä. Hakemus palautetaan kunnan vapaa-aikatoimeen, Luovontie 176, 90480 Hailuoto. Hakemukseen merkataan toive työtehtävästä.

Kesätyöseteli

Kesätyösetelillä hailuotolainen y-tunnuksen omaava yritys tai yhdistys voi työllistää nuoren kunnan tuella. Kesätyösetelin arvo on 300 euroa. Nuoren työsuhteen pituus tulee olla vähintään 60 tuntia kesä-elokuun aikana, jotta kesätyöseteli voidaan myöntää.

Nuori hakee työpaikkaa itse suoraan yrityksestä tai yhdistyksestä ja hakee samalla kesätyösetelin kesätyöhakemuksella. Hakemukseen merkataan, mihin nuori on hakenut töihin. Nuori voi käyttää kesän aikana kesätyöseteliä vain kerran. Kesätyösetelihakemus palautetaan kunnan vapaa-aikatoimeen, Luovontie 176, 90840 Hailuoto.

Ohje työnantajalle

Työnantaja tekee kirjallisen sopimuksen nuoren kanssa ja kesätyöstä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Kesätyöllistämiseen tarkoitettu summa tulee käyttää kokonaisuudessaan nuoren työehtosopimuksen mukaisiin palkkakustannuksiin. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen hakemusta ja liitteitä vastaan. Liitteiksi vaaditaan työsopimus ja palkkatodistus, josta selviää tehdyt työtunnit.