Töihin Hailuotoon

Hailuodon kunnan avoimet työpaikat

Hailuodon kunnassa työskentelee noin 40 eri alojen ammattilaista. Avoimet työpaikkamme löytyvät tältä sivulta. Lisätietoja työpaikoista saat klikkaamalla paikkaa, jolloin siirryt Kuntarekry-palveluun. Myös hakeminen tapahtuu Kuntarekryssä.

Tällä hetkellä Hailuodon kunnalla avoimena olevia työpaikkoja kuntarekry.fi-palvelussa:

Katso kunnan avoimet työpaikat tästä

 

Työhyvinvointityö Hailuodon kunnassa

Hailuodon kunnassa on tehty pitkäjänteistä työtä työhyvinvoinnin edistämiseksi jo pitkään ja Hailuoto palkittiin 10.10.2021 MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vuoden mielenterveyspalkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on omassa elämässään ja toiminnassaan edistänyt ihmisten henkistä hyvinvointia ja tukenut mielenterveyttä varsinaisen mielenterveystyön ulkopuolella.

Hailuodon kunta toimii hyvinvointia tukevana ympäristönä, joka haluaa luoda työhyvinvointia tukevan ja edistävän työskentely-ympäristön työntekijöilleen. Työtä asian suhteen tehdään jatkuvasti tiellä, jolla ei ole päämäärää. Hyvinvoinnissa on lopulta kyse siitä, kuinka käytämme hyvää elämää tukevat mahdollisuudet hyväksemme. Kuinka paljon olen itse valmis panostamaan omaan hyvinvointiini? Päämääränä on pystyä jossain kohtaa sanomaan, että työskentely Hailuodon kunnassa on tehnyt meistä parempia ihmisiä. Se on iso tavoite ja asettaa paljon vaatimuksia niin työlle sisällöllisesti, kuin myös työyhteisön ihmissuhteiden toimivuudelle.

Päästäksemme päämäärään meidän on koettava turvallisuuden tunnetta ja luottamusta toisiimme. Sen jälkeen meillä on uskallus tuoda avoimesti käsittelyyn ne asiat, jotka kulloinkin ovat tärkeitä ja vaativat toimenpiteitä. Silloin pystymme myös kohtaamaan toisemme ja antamaan palautetta.

Työyhteisö toimii parhaimmillaan peilinä, joka antaa mahdollisuuden tarkastella itseämme toisesta näkökulmasta. Työhyvinvoinnin edistäminen on konkreettista tekemistä, mutta siihen liittyy paljon henkisiä ominaisuuksia. Nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä. Konkreettisen tekemisen kautta henkinen tila alkaa muuttua ja muutosta tuetaan vahvistamalla tekemistä. Isot asiat eivät tapahdu hetkessä ja yhtä asiaa tekemällä. Hailuodon työhyvinvoinnin edistämistyössä huomiota on kiinnitetty laaja-alaisesti moniin asioihin, kuten palaverikäytänteisiin, johtamisajattelun kirkastamiseen, yhteiseen toimintatapaan, varhaiseen puuttumiseen, työn sujuvoittamiseen, vuorovaikutukseen sekä työhyvinvointiohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Lue lisää tästä sekä tästä

Työhyvinvointiryhmä

Työhyvinvointiryhmän keskeinen ohjenuora on ollut se, miten voimme työnantajana tukea työntekijöidemme hyvinvointia heidän omassa elämässään. Työhyvinvointiryhmämme työntekijäjäsenet ovat keränneet omista työyhteisöstään ideoita asioista, jotka työntekijät kokevat itselleen tärkeiksi. Näiden asioiden pohjalta sitten luomme hyvinvointiohjelmamme tuleville vuosille.

Työhyvinvointia edistäviä hankkeita Hailuodossa

  • Finnmotion

Kunnassa on pilotoitu vuosien 2020 ja 2021 aikana Marja Putkiston kehittämää Finnmotion-menetelmää. Finnmotion-konseptissa yksilöharjoitteiden kautta rakennetaan koko työyhteisön hyvinvointia. Lue lisää