Tule kirjastonhoitajaksi Hailuotoon!

Haemme Hailuodon kunnan kirjastoon kirjastonhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hailuodon kirjasto on pieni ja tunnelmallinen yksikkö vanhassa puurakennuksessa koulukeskuksen pihapiirissä. Omatoimikirjastovalmius otettiin käyttöön syksyllä 2021. Kirjasto toimii osana Hailuodon kunnan Oppiva saaren sivistyspalveluita.

Kirjastonhoitajan tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelutehtävät, asiakkaiden opastaminen kirjaston, verkkopalveluiden, e-aineiston sekä tarjolla olevien laitteiden käytössä, tiedonhaku, aineiston esittely ja suosittelu sekä aineiston järjestyksestä huolehtiminen ja kokoelmatyö. Kirjastonhoitaja osallistuu kirjastonkäytön ja tiedonhaun ohjaukseen, asiakkaiden digiopastamiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi hän toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa esim. päiväkoti, koulu, nuorisotoimi, kulttuuri- ja vanhuspalvelut.
Hailuodossa kirjastonhoitaja vastaa pääosin itsenäisesti kirjastopalvelujen tehtävistä. Kirjastotyön ja omatoimikirjaston käytäntöjen kehittäminen edellyttää uusien toimintatapojen ja asiakaslähtöisyyden edistämistä.

Tehtävä edellyttää hakijalta innostusta viestintään ja verkostoitumiseen, joustavuutta, oma-aloitteisuutta, vastuunottokykyä, ratkaisuhakuisuutta, innovointikykyä ja sujuvia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Arvostamme hakijan tieto- ja viestintäteknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja, kirjaston aineistojen ja tiedonhakumenetelmien tuntemusta, yhteistyökykyä sekä kirjastopalvelujen kehittämishalua.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Lue lisää ja hae:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kirjastonhoitaja-482519/