Expired: Tiekuntien tieyksiköiden päivitysten avustukset haettavissa

Kunta osallistuu tiekuntien tieyksiköiden päivityshankkeeseen avustuksilla, jotka ovat ehdollisia. Avustusta voi saada enintään 30 € / yksiköitävä kiinteistö. Osakkaat on esitettävä avustushakemuksen liitteenä. Tiekunnat valitsevat itse toimijan/toimijat tieyksiköintien päivityksen suorittajiksi esimerkiksi seudun tieisännöitsijöistä.

Avustuksen ehtoina on, että tiekunnalla on avustushakemukseen nimettynä 3-jäseninen hoitokunta tai toimitsijamies. Avustus tulee käyttää tiekunnan tienkäyttölaskelman (=tieyksiköinti) päivitykseen ja vahvistamiseen.

Kunnan rooli tieyksiköiden päivityshankkeessa on myöntää tiekunnille avustuksia yksiköintiin. Kunta avustaa tiekuntia ainoastaan euromääräisillä avustuksilla. Kunta ei osallistu yksiköintiin ja
siihen liittyviin selvityksiin muutoin kuin avustuksia myöntämällä.

Avustusta voi hakea tarkoitukseen laaditulla lomakkeella hakuaikana 15.4.–15.6.2018. Lomakkeeseen pääset tästä.