Tiedotustilaisuus 8.4. – Hailuodon maankäytön kehityskuva 2040

Tiedotustilaisuus 8.4. klo 13:00 Teams-yhteydellä

Esittelemme Oulun yliopiston kuntasuunnittelun sekä yhdyskuntasuunnittelun opiskelijoiden, kunnanhallituksen ja kunnan johdon yhteistyönä syntyneen Hailuodon maankäytön kehityskuvan 2040 tiedotustilaisuudessa torstaina 8.4.2021 klo 13.00, Teams-yhteydellä.

Tiedotustilaisuudessa työtä esittelevät kunnanjohtaja Aki Heiskanen, kunnansihteeri Maarit Alikoski ja Oulun yliopiston arkkitehtuurinyksikön professori Tarja Outila

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille!

Liity mukaan tilaisuuteen tästä 

 

Koulutusta ja kyliä kansallismaisemassa

Lukuvuonna 2020–2021 Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kohdekuntana kunta- ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssilla oli Hailuoto. Kurssilla laadittiin Hailuodon kehityskuva vuodelle 2040.

Opintojaksojen tuloksista on laadittu raportti ”Koulutusta ja kyliä kansallismaisemassa. Hailuodon maankäytön kehityskuva 2040. Raportissa esitellään yhdyskuntasuunnittelun erikoikurssin työt, kuntasuunnittelun opintojaksolla laaditut keskeiset selvitykset, otanta kuntasuunnittelun kurssilla laaditun Harava-kyselyn vastauksista, kuntasuunnittelun kurssin yhdessä laatima kehityskuva 2040 sekä erikoiskurssilaisten laatimat vaikutusten arvioinnit. Kuntasuunnittelun opintojaksolla laadittiin lisäksi neljä vaihtoehtoa, jotka esiteltiin Hailuodon kunnanhallitukselle 17.11.2020. Saatu palaute sekä kyselyjen vastaukset on otettu huomioon erillisselvityksissä ja kehityskuvassa. Työ luovutettiin Hailuodon kunnanhallitukselle 15.12.2020.

Hailuodon kuntastrategiaan 2020–2025 sisältyy yhteistyö ja kehittäminen korkea-asteen kanssa. Hailuodon kunta hyödyntää valmistunutta, korkeatasoista ja laajaa kehittämisaineistoa osana Hailuodon kehittämistoimia.