Tiedote rannalle ajautuneista hylkeenraadoista

Hailuodossa on havaittu tänä kesänä joitakin rannalle ajautuneita hylkeenraatoja. Hylkeenraadot ovat osa luonnon kiertokulkua ja lähtökohtaisesti luonto hävittää ne itse. Kunnalla, kunnan ympäristön- tai terveydensuojeluviranomaisella ei ole lakisääteistä velvollisuutta hävittää riistaeläinten kuten hirven-, hylkeen tms. raatoja.

Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi haittaa kärsivä haudata täi hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan.

Tulee kuitenkin muistaa, että hylkeeseen ei saa koskea paljain käsin tautivaaran vuoksi.