Tiedote maanomistajille ja tiellä liikkujille

Kevään 2017 lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas. Hirvimäärä on tänäkin vuonna kevään vasomiskauden jälkeen tavoiteltavaa tasoa korkeammalla.

ELY-keskus on asentanut viime kevään aikana hirvivaaramerkkejä Hailuodon maanteille tavanomaisimmille hirvien kulkupaikoille. Merkittyjä alueita on yhteensä 5 kpl.

Liikenneturvallisuuden kannalta olisi lisäksi suotavaa, jos maanomistajat raivaisivat ja harventaisivat palstojaan pääväylien varsilta etenkin näiltä hirvien luontaisilta kulkupaikoilta. Myös puuston alaoksien poistaminen edesauttaa näkyväisyyttä.

Tiellä liikkujilta toivomme nopeusrajoitusten noudattamista ja hirvivaaran huomioon ottamista varsinkin aamu- ja iltahämärien aikaan.

Hailuodon kunta
Hailuodon metsästysseura
Hailuodon riistanhoitoyhdistys