Hailuodon kunnan yksityisteiden kunnossapidon valmistelusta

Yksityistielaki (560/2018) on uudistunut vuonna 2018. Uusi laki mahdollistaa edelleen yksityisteiden avustamisen. Yksityisteiden on kuitenkin täytettävä lain kriteerit, jotta niitä voidaan avustaa. Muita kuin yksityisteitä (sopimustiet ja pihatiet) kunta voi avustaa kuntalain perusteella.

Hailuodon kunta on uudistamassa yksityisteiden, sopimusteiden ja pihateiden avustuskäytäntöjä uuden, velvoittavan lain mukaisiksi. Kunta uudistaa yhdessä kuntalaisten kanssa aiemmin käytössä ollutta avustuskäytäntöä.

Kuntalaiset ovat tehneet aloitteen yksityisteiden talvikunnossapidon pysyttämisestä ennallaan. Aloite on julkaistu Kun­ta­lais­aloi­te.fi -palvelussa ja käsitelty kunnanhallituksessa (20.4.2021 § 104).

Aloite ja talvikunnossapidon muuttaminen lakia vastaavaksi on herättänyt paljon keskustelua sekä kunnanhallituksessa kuin myös kuntalaisten keskuudessa.

Aiemman käytäntömme mukaan vakituisen asumisen piirissä olevien yksityisteiden talvikunnossapidosta on vastannut Elinvoimainen Saari -palvelualue. Palvelua on tarjottu Kuntalain perusteella. Uudistuneen lainsäädännön ja hallinto-oikeuden laintulkinnan vuoksi käytäntö on muutettava sen mukaiseksi, mitä Yksityistielaissa kunnan avustuksesta (§ 84) on säädetty.

Yksityistielain mukaan yksityisteiden kunnossapitoa voidaan avustaa tai tien kunnossapito voidaan osoittaa kunnan suoritettavaksi kokonaan tai osittain. Avustuksen – joksi katsotaan myös kunnossapidon ottaminen kunnan vastuulle – edellytyksenä on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat lain mukaiset.

Hailuodon kunta tukee siirtymävaiheen aikana kuntalaisia ja auttaa talvikunnossapidon organisoinnissa.

Hailuodon kunta pyytää tiekuntia ilmoittamaan 1.1.2022 alkavan itsejärjestettävän talvikunnossapidon yhteishenkilön Maanmittauslaitokselle. Kunta tilaa tiekuntien toiminnan aloittamisen tukipalvelun sekä koordinoi ja tukee prosessia.

Hailuodon kunta järjestää kaksi keskustelutilaisuutta asukkaille yksityisteiden talvikunnossapidosta. Tilaisuudet järjestetään Erätauko -keskustelutilaisuuksina

Ilmoittaudu sinulle sopivaan tilaisuuteen ennakkoon, joko sähköpostilla annukka.loukola@hailuoto.fi tai puhelimitse 044 4973 500

  • Ensimmäinen keskustelutilaisuus järjestetään lähitapaamisena Hailuodon kunnantalon Luotosalissa keskiviikkona 16.6. klo 18–20.Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
  • Toinen keskustelutilaisuus järjestetään Teams -etäkokouksena torstaina 17.6. klo 18–20. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 15.6. mennessä.

Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on kunnan ja kuntalaisten rakentava vuoropuhelu yksityisteiden, sopimusteiden ja pihateiden kunnossapidosta ja Hailuodon kunnan avustuskäytäntöjen uudistamisesta.

 

                                         Hailuodon kunnanjohtaja, Aki Heiskanen