THL: Koronavirustartuntojen määrät jälleen nousussa

Koronavirustartuntojen määrät jälleen nousussa useamman viikon vakaan vaiheen jälkeen

Sosiaali- ja terveysministeriö

28.1.2021 10.00
Tiedote 22/2021

Koronavirustapausten määrissä on tapahtunut selvä käänne ylöspäin pitkään melko tasaisena jatkuneen jakson jälkeen. Useamman sairaanhoitopiirin alueella tautitapaukset ovat lisääntyneet. Osa tapauksista liittyy laajoihin tunnettuihin tartuntaketjuihin.

Uudet virusmuunnokset saattavat vaikuttaa epidemiatilanteeseen, jota seurataan muunnosten vuoksi tällä hetkellä erityisen tiiviisti. Suomessa on todettu muuntunutta koronavirusta 14.12.2020 alkaen 106 näytteessä.

Tartuntoja on runsaasti koko maassa

Viikolla 3 (ajalla 18.1.-24.1.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2315 uutta tapausta, mikä on 568 tapausta enemmän kuin edellisellä viikolla Vastaavasti viikolla 3 ilmaantuvuus oli 42 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edellisellä viikolla oli 32 tapausta. Myös altistumisen vuoksi karanteeniin asetettujen määrä on jälleen nousussa, viikolla 3 heitä oli runsaat 10 000.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 4062 uutta tapausta, mikä on 486 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 73 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 65 tapausta.

Suurin osa viikon 3 tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 6 %, ja niistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli 3 % kaikista tartunnoista.
Hieman yli puolet uusista tartunnoista todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75-0,95 (90 % todennäköisyysväli).

Testeihin hakeudutaan taas enemmän

Valtakunnallisesti testeihin on hakeuduttu tammikuun lopussa jälleen vähän useammin kuin vuodenvaihteessa. Viikolla 3 testejä tehtiin koko maassa yhteensä yli 92 000.
Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 prosentissa tapauksista. Tartuntoja todetaan edelleen eniten nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Mitä enemmän tauti leviää väestössä, sitä suuremmaksi kasvaa riski, että myös ikääntyneet saavat tartuntoja.

Samalla kun tartuntojen määrät ovat nousseet, myös sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on hieman aiempaa enemmän. Sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita oli 27.1. yhteensä 148. Näistä perusterveydenhuollossa oli yhteensä 47 potilasta, erikoissairaanhoidossa yhteensä 81 potilasta ja tehohoidossa 20 potilasta.

Tautiin liittyviä kuolemia oli 27.1.2021 raportoitu 660.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla. Tilannekuvaraportin liitteenä on tällä viikolla myös erilliskatsaus, joka koskee varmistettujen covid-19-tapausten sairaalahoitoa ja kuolemia iän mukaan.