TE-palveluiden yhteishankintakoulutukset työnantajille

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. TE-palvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta usein yhteistyössä työnantajien kanssa.

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi

  • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta
  • saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa
  • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Työnantajan yhteishankintakoulutusesitys lomake:

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tem607_fi_tyonantajan_koulutusesitys.pdf

Katso tarkempi esittely koulutuspalveluista:

RekryKoulutus

TäsmäKoulutus

MuutosKoulutus