Tärkeä tiedote liikuntahallin käyttäjille

Liikuntahallin käyttäjä: muistathan, että

KAIKKI SALIN HÄTÄPOISTUMISTIET ON EHDOTTOMASTI PIDETTÄVÄ VAPAINA!

Tällä hetkellä kulkureiteille ja ovien eteen on varastoitu liikuntavälineitä (mm. patjoja ja sählymaaleja). Uloskäytävät ja kulkureitit on kuitenkin pidettävä aina kulkukelpoisina ja esteettöminä. Niiden käytön tulee olla turvallista ja tehokasta. Uloskäytävillä ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa!

Asia koskee myös kerhojen/iltakäytön ohjaajia. Vastuu sijaisten ohjeistamisesta on kerhon/liikuntaryhmän järjestäjällä. Liikuntahallin turvallisuus on kaikkien käyttäjien yhteinen asia.