Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta syksylle 2019 ja kalenterivuodelle 2020

Tarjouspyynnön kohteena ovat Hailuodon kunnan alueella sijaitsevien
– yksityisteiden auraus/linkous
– vakituisten asuntojen pihateiden auraus/linkous
– kaavateiden auraus/linkous
– kunnan omien kiinteistöjen piha-alueiden auraus/linkous ja liukkaudentorjunta sekä hiekoitushiekan keräys.
Talvikunnossapidon piiriin kuuluu yksityisteitä n. 85 kpl, pituudeltaan yhteensä n. 50 km. Vakituisesti asuttuja pihoja on n. 450 kpl, ja niillä yksityisteiltä haarautuvia pihateitä arviolta n. 50 km. Kaavateitä on neljä kappaletta ja ne sijaitsevat Kirkonkylän rakennuskaava-alueella. Kaavateiden yhteispituus on n. 1,6 km. Piha-alueita on 14 kpl ja niiden yhteispinta-ala on n. 2,4 ha. Työ käsittää vakituisten asuinkiinteistöjen yksityis-, kaava- ja pihateiden lumen ja sohjon poiston. Palvelun piiriin ei kuulu vapaa-ajan asuntojen tiealueet. Kunnan omien kiinteistöjen piha-alueilla tulee lisäksi huolehtia liukkaudentorjunnasta ja hiekoitushiekan poistosta. Tarjouspyyntö lähtöaineistoineen on julkaistu Hailuodon kunnan verkkosivuilla:
https://www.hailuoto.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vesihuolto/hinnasto/tiet-ja-satamat/teiden-talvikunnossapito/

Tarjousten on oltava Hailuodon kunnassa viimeistään pe 8.11.2019 klo 14:00.

Hailuodon kunta
Tekniset palvelut
Luovontie 176
90480 Hailuoto