Expired: Tarjouspyyntö: Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennus ja muutos

Hailuodon kunta pyytää tarjoustanne Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennuksesta ja muutoksesta oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Asemakaavan laajennus ja muutos käsittää liitteiden mukaisen suunnittelualueen johon sisältyy nykyinen Nokan alueen asemakaava-alue. Alueen laajuus on n. 27 ha. Kaavoitettavan alueen rajaus tarkentuu kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. Kaavoitustyön ohjausryhmänä tulee toimimaan Hailuodon kunnan Elävä Saari -valiokunta.

Suunnittelutyön tulee kattaa kaikki kaavaprosessin vaiheet työohjelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta hyväksymiskäsittelyyn. Toimeksiantoon sisältyy myös rakennustapaohjeiden sekä yksityisten maanomistajien kanssa solmittavan maankäyttösopimusluonnoksen laatiminen sekä osallisten ja sidosryhmien työpajaprojekti. Laadittava kaava tulee korvaamaan aikaisemman, kunnanvaltuuston 23.6.2010 hyväksymän Nokan alueen asemakaavan.

Kyseessä on kokonaissuunnittelutehtävä, jonka lopputuloksena tulee olla Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen kaavaehdotuskartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus perusteluineen, selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen.

Tarjousten on oltava Hailuodon kunnassa viimeistään pe 23.3.2018 klo 12:00.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan

Tarjouspyyntö Nokan asemakaava

Liitteet

Hailuodon kehityskuva 19092012

Hailuodon kehityskuva raportti

Hailuodon maapoliittinen ohjelma 21052011

Inventointi kasvillisuus

Inventointi rakennushistoriallinen

Kaavoituskatsaus 2017

Kuntastrategia 29.4.2015

Marjaniemen oyk etelapuoli

Marjaniemen oyk kaavamaaraykset

Marjaniemen oyk kaavaselostus

Marjaniemen oyk pohjoispuoli

Hailuodon Nokan ak kaavamaaraykset ja -merkit

Hailuodon Nokan ak kaavaselostus

Hailuodon Nokan nykyinen ak

Oulun seudun yleiskaava selostus

Oulun seudun yleiskaava1 merkinnät

Oulun seudun yleiskaava1

Oulun seudun yleiskaava2 merkinnät

Oulun seudun yleiskaava2

Maakuntakaavakartta1vaihe

Maakuntakaavamerkinnät1vaihe

Maakuntakaavaselostus1vaihe

Maakuntakaava2vaihe kunnan lausunto

Maakuntakaavakartta2vaihe

Maakuntakaavaselostus2vaihe

Makuntakaavamääräykset2vaihe

Maakuntakaavakartta3vaihe

Maakuntakaavamääräykset3vaihe

Maakuntakaavaselostus3vaihe

Hailuodon rakennettu kulttuuriympäristö

Suunnittelualue kartalla 2017

Kunnahallituksen päätös 26022018 § 35