Vanhus- ja vammaisneuvoston avoin kokous

10.08.2022 14:00

 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON HAETAAN UUSIA JÄSENIÄ

Vanhus- ja vammaisneuvosto on vaikuttamistoimielin, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita sekä
antaa lausuntoja vammaisia ja ikääntyvää väestöä koskevissa asioissa. Neuvoston jäsenet nimeää kunnanhallitus. Jäsenille maksetaan
kokouspalkkio.

Kunnanhallitus on antanut mahdollisuuden täydentää neuvostoa 1-3 uudella jäsenellä kesken toimikauden 2022-2025.

Neuvoston täydentämiseksi järjestetään kunnantalon Luotosalissa keskiviikkona 10.8.2022 klo 14.00 avoin kokous,

johon pyydetään asiasta kiinnostuneita. Avoin kokous tekee kunnanhallitukselle esityksen uusista
neuvoston jäsenistä. Huomioitavaksi tulevat monenlaiset, erilaisia ihmisryhmiä edustavat henkilöt eli
oman asiansa kokemusasiantuntijat ja heidän läheisensä.

Lisätietoja neuvoston varapuheenjohtaja Raili Louhimaalta (p. 040 538 5099 ja s-posti rlouhi2@gmail.com).

Ilmoita hänelle neuvoston jäsenyyttä koskeva kiinnostukseksesi/halukkuutesi, ellet pääse tapaamiseen.

 

Neuvostossa on paikkoja useammalle asian omakseen kokevalle henkilölle.
Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet!