Nuorten Ystävät: Huono-osaisuuden iltakoulu

17.09.2019 16:30 - 19:30 , Kunnanvirasto, Luotosali

Kartta latautuu...

HUONO-OSAISUUDEN ILTAKOULU – avoin ja maksuton tilaisuus

TIISTAINA 17.9.2019 klo 16.30 – 19.30
KUNNANVIRASTON LUOTOSALI, HAILUOTO LUOVONTIE 176

VAIKEIMMASSA ASEMASSA OLEVIEN PALVELUPOLUT – KULUJA VAI INVESTOINTEJA?

Nuorten Ystävien asiantuntijat nostavat tilaisuudessa esiin vaikeimmassa asemassa olevien kuntalaisten äänen VALPAS-hankkeesta saatujen kokemusten ja tulosten kautta. NY on kehittänyt VALPAS-hankkeessa kaikista vaikeimmassa asemassa olevien matalan kynnyksen toimintamalleja yhdessä kuntakumppaneiden kanssa.

Kohderyhmänä ovat olleet työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat (Kemijärvi, Pudasjärvi, Utajärvi ja Muhos) nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa sekä vaarassa tipahtaa tai tipahtaneet palvelujen ulkopuolelle. Heidän elämäänsä ovat vaikeuttaneet päällekkäiset ongelmat kuten mielenterveys- ja päihdeongelmat, sosiaaliset ongelmat, yksinäisyys, rikostausta, oppimisvaikeudet, keskeytyneet tai keskeytymisuhan alla olevat opinnot ja tukiverkoston vähäisyys.

• MITÄ HUONO-OSAISUUS ON JA MITKÄ OVAT HUONO-OSAISUUDEN VAIKUTUKSET?
• MITEN TYÖN JA KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLA OLEVAT TAVOITETAAN?
• MITEN MATALAN KYNNYKSEN TOIMINNOILLA VAHVISTETAAN VAIKEIMMASSA ASEMASSA OLEVIEN
ELÄMÄNHALLINTAA, OSALLISUUTTA JA TYÖELÄMÄVALMIUKSIA?
• MITEN KEHITETÄÄN KUNNAN PALVELUPOLKUJA JA VAIKUTTAVIA TOIMINTAMALLEJA SITEN, ETTÄ
VAIKEIMMASSA ASEMASSA OLEVAT PÄÄSEVÄT TARVITSEMIINSA PALVELUIHIN JA PYSYVÄT NIISSÄ?
• VOIKO KUNNAN OLEMASSA OLEVILLA RESURSSEILLA SAADA VAIKUTUKSILTAAN PAREMPIA TULOKSIA JA JOPA SÄÄSTÄÄ?

Lisätietoja antaa NYn kehittämispäällikkö Sanna Laine p. 044 5512 408, sanna.laine(a)nuortenystavat.fi

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

TERVETULOA!

Huono-osaisuuden iltakoulu 17092019 HAILUOTO_Nuorten Ystävät