Hailuodon lintuvuoden 2021 muistelu

16.04.2022 17:00 - 20:00 , Hailuodon kirjasto

Kartta latautuu...

Hailuodon lintuseura järjestää

Hailuodon lintuvuoden 2021 muistelun kirjastossa

Luovontie 61, 90480 Hailuoto

ja etänä

pääsiäisen välilauantaina 16.4. klo 17-20.

Tervetuloa paikan päälle tai etäyhteyteen, linkki:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBlYzdjZDMtNDkwMy00OTY5LTliYzQtM2Y4N2VlOTFjNDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22705ddfb0-f8c8-4b9e-9f4f-47c6952008f2%22%2c%22Oid%22%3a%229507cff9-6ffb-4631-a7f8-ef3b832f5347%22%7d