Selvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua kaavan tarkoitus huomioiden riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Koska Hailuodon strategisella kaavalla ei ohjata suoraan rakentamista, ei yksityiskohtaisia (maastotarkastelutasoisia) erillisselvityksiä ole lähtökohtaisesti tarpeen tehdä, vaan tarpeelliset taustatiedot kootaan kaavaselostukseen olemassa olevaan kirjalliseen aineistoon ja saatavilla olevaan lähdemateriaaliin perustuen.

Lisäksi alueelle tehdään kesällä 2016 arkeologinen selvitys, jonka maastotarkastelut kohdennetaan lähtötietojen perusteella potentiaalisille alueille.

Linkit: