Palautteen antaminen

Kaavaprosessin aikana on virallisia nähtävillä oloja vähintään osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa, kaavaluonnosvaiheessa sekä kaavaehdotusvaiheessa. Luonnos- ja ehdotusvaiheen nähtävillä olojen aikana kaavan lähtökohdista ja sisällöstä voi antaa kirjallista palautetta. Myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä voi antaa palautetta. Kaavaprosessin aikana järjestetään myös kaikille osallisille avoimia yleisötilaisuuksia, joissa kaavan laatija esittelee kaavan lähtökohtia, tavoitteita ja suunnitelmaratkaisuja ja joissa keskustellaan kaavasta yleisesti. Yleisötilaisuudet sovitetaan kaavatyön kannalta järkeviin vaiheisiin.

Hailuodon kunta on antanut yleiskaavan laadinnan tehtäväksi konsulttityönä. Yleiskaavatyötä koordinoi ja ohjaa kunnan viranhaltijoista ja luottamusmiehistä koostuva ohjausryhmä.

Ohjausryhmä:

Markku Maikkola, tekninen johtaja, puh. 044 497 3510, markku.maikkola(a)hailuoto.fi
Minna Maikkola, Elävä saari -valiokunta
Leo Sauvola, Elävä saari -valiokunta
Susanna Rapinoja, Elävä saari -valiokunta
Jorma Tero, Elävä saari -valiokunta
Mikko Tuomikoski, Elävä saari -valiokunta
Sari Honkanen, Elävä saari -valiokunta
Matti Kalaja, Elävä saari -valiokunta

Kaavan laatija:

Merja Isteri, Ramboll Finland Oy, puh. 020 755 611 (vaihde)  /0408224270, merja.isteri(a)ramboll.fi

Palaute:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen palautteen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen yleiskaava2030.palaute(a)hailuoto.fi, kirjepostilla osoitteeseen ”Hailuodon strateginen yleiskaava”, Markku Maikkola, Luovontie 176, 90480 Hailuoto tai allaolevalla palautelomakkeella.