Hailuodon strateginen yleiskaava 2030

Hailuodon kunnanhallitus on päättänyt 19.5.2014 (§100) käynnistää Hailuodon strategisen yleiskaavan laatimisen. Strateginen yleiskaava laaditaan yleispiirteiseksi, mutta oikeusvaikutteiseksi kaavaksi, joka ohjaa jatkossa yksityiskohtaisempien kyläkaavojen laatimista. Kaavalla määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat tuleviksi vuosiksi eteenpäin. Laadittavan kaavan alue käsittää koko Hailuodon pääsaaren rantavesialueineen ja lähisaarineen.

Kaavan osallistumis- ja arviointi suunnitelma on ollut nähtävillä 25.5.2016 alkaen ja sitä päivitetään koko kaavaprosessin ajan. Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 5.3 – 5.4.2018 välisenä aikana. Kaavaehdotus on nähtävillä 5.3 – 5.4.2019 välisen ajan.

Linkit:

Extranet (vaatii salasanan)