Hailuodon strateginen yleiskaava 2030

Hailuodon strateginen yleiskaava 2030 on tullut voimaan 14.1.2020.

Strateginen yleiskaava on yleispiirteinen mutta oikeusvaikutteinen kaava, joka ohjaa jatkossa yksityiskohtaisempien kyläkaavojen laatimista. Kaavalla määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat tuleviksi vuosiksi eteenpäin. Laadittavan kaavan alue käsittää koko Hailuodon pääsaaren rantavesialueineen ja lähisaarineen.

Linkit: