Seniorineuvola

Seniorineuvola on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille kuntalaisille.

Neuvola tarjoaa ennaltaehkäisevää, sekä terveyttä edistävää toimintaa ja palvelua ikäihmisille. Neuvolassa voidaan hoitaa myös sairaanhoidollisia tehtäviä rajallisesti. Neuvolassa voidaan käydä läpi asiakkaan itse toivomia asioita- ja lisäksi kartoittaa tämän hetkistä terveydentilaa, toimintakykyä, sekä mahdollisia palvelun- ja hoidontarpeita. Käynnillä voidaan mitata verensokeri, sekä Marevan-lääkitykseen kuuluvat INR-mittaukset yli 75-vuotiailta. Muiden INR-mittaukset otetaan terveyskeskuksen näytteenotossa. Voidaan myös mitata verenpaine, tutkia kuuloa, näköä, tehdä tarvittaessa esimerkiksi muisti, mieliala, ravitsemus . -testejä, tarkistaa lääkelistan ajantasaisuus yms.

Käynti on maksuton ja täysin vapaaehtoinen. 

Ajanvaraus ja puhelintunti: puh. 040 6693 715 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 09.00-10.00 välisenä aikana