Muut tukipalvelut

Pyykki- ja kylvetyspalvelut

Kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus saada pyykkipalvelua Saarenkartanossa. Palvelukodilla on mahdollisuus myös kylvetyspalveluun.

Ateria-, pyykki- ja kylvetyspalvelujen hinnat

Turvapuhelimet

Turvapuhelin voidaan myöntää asiakkaalle, joka toimintakyvyn heikentymisen tai sairauden vuoksi kokee turvattomuutta. Turvapuhelin mahdollistaa avunsaannin kotiin ympärivuorokauden.

Turvapuhelimien hinnat

Päivätoiminta

Päivätoiminta tarjoaa monipuolista kuntouttavaa ja sosiaalista ryhmätoimintaa ikäihmisille. Päivätoiminnan tarkoitus on parantaa ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se tulee ja auttaa selviytymistä päivittäisissä toimissa omassa kodissa.

Päivätoimintaan osallistumisen kriteerit:

 • kykenee liikkumaan itsenäisesti tai apuvälineen tuella
 • kykenee käymään WC.ssä omatoimisesti tai lähes omatoimisesti
 • kykenee osallistumaan ryhmätoimintaan

Päivätoimintaan ei voi osallistua aggressiivisesti tai levottomasti käyttäytyvä, päihdeongelmainen tai akuuttia psyykkistä sairautta sairastava henkilö. Päivätoimintaa järjestetään tiistaisin ja perjantaisin klo 9.45-14.00, lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta sekä joulunaikaa.

Päivätoimintaan haetaan hakulomakkeella, joka palautetaan palvelukoti Saarenkartanoon, Kaunakaupungintie 1, 90480 Hailuoto.

Päivätoiminnan hinta

Seniorien liikuntapalvelut

Senioreiden liikuntapalvelut soveltuvat iäkkäille naisille sekä miehille. Tunnilla keskitytään tasapainoa ja koordinaatiota ylläpitäviin harjoituksiin sekä keskivartaloa ja ryhtiä tukeviin lihasryhmiin, venyttelyä unohtamatta. Tunti sisältää kevyitä liikkuvuusharjoituksia tuki- ja liikuntaelimistölle.

Seniorien liikuntapalvelut ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua.

 • Miesten liikkuvuus-venyttelyjumppa torstaisin klo 7.30-8.30
 • Naisten liikkuvuus-venyttelyjumppa torstaisin klo 8.30-9.30
 • Boccia tiistaisin klo 15.30-17.00

Kuntosali

 • Ohjattu SenioriRyhmä 1 tiistaisin klo 8.30-9.30
 • Ohjattu SenioriRyhmä 2 tiistaisin klo 9.30-10.30
 • Senioreiden yleinen vuoro (miehet ja naiset) perjantaina klo 10.30-11.30
 • Naisten yleinen vuoro sunnuntaisin klo 11.00-12.00
 • Miesten yleinen vuoro sunnuntaisin klo 12.00-13.00

Kuljetuspalvelu

Hailuodossa on mahdollista hakea kuljetuspalvelua ikäihmisten asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelu tarkoittaa taksimatkaa.

Kuljetuspalvelua myönnetään, kun:

 • Hakijalla on pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen toimintakykynsä alenemisesta, mutta hän ei ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen.
 • Kuljetuspalvelu edistää hakijan toimintakykyä, selviytymistä ja / tai sosiaalisista vuorovaikutusta.
 • Hakijan liikkuminen ei riittävästi mahdollistu esimerkiksi omaisten tai läheisten kuljetusavulla eikä yleisillä kulkuvälineillä.
 • Vähintään 20 prosentin sotainvalideille ja veteraanitunnuksen omaaville sotaveteraaneille ja Lotta-tunnuksen omaaville voidaan myöntää 8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa tuloista riippumatta.

Matkojen seuraamiseksi asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuljetuspalvelukortti, joka on pidettävä aina mukana ja josta näkyy myönnettyjen matkojen määrä sekä voimassaoloaika.

Tuloraja kuljetuspalvelun myöntämiselle on yksinelävälle 1400 euroa / kk ja pariskunnalle 2800 euroa / kk. Kuljetuspalvelua ei voida käyttää sairaala-, lääkärissäkäynti- tai kuntoutusmatkoihin, joihin korvausta haetaan KELAsta.

Kuljetuspalvelua voi hakea kuljetuspalveluhakemuksella, joka toimitetaan kunnanvirastoon, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.