Kotihoito

Kotihoito tarkoittaa joko tilapäistä tai säännöllistä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä erilaisia kotona selviytymistä tukevia palveluja. Kotihoidon tavoitteena on yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa tukea vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu sekä tukipalvelut. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.

Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden kuukauden, määritellään asiakkaalle säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu. Tilapäisestä hoidosta peritään kertamaksu.

Yhteystiedot

Rauni Koppelo
vastaava sairaanhoitaja

SAS-yhteyshenkilö

Kotihoitaja

Hoitajat vastaavat joka päivä klo 7-21

Kotihoidon sairaanhoitaja

Kiireetön soittoaika arkisin klo 13-15