Asiakasmaksut

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Säännöllinen kotihoito

Kotihoidon kuukausimaksu määräytyy palvelun laadun ja määrän sekä palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Kuukausimaksu voi olla enintään 35 % palvelun käyttäjän tulorajan, 573 euroa, ylittävästä kuukausitulon osasta.

Palvelut on jaettu kuukaudessa annettavan kotihoidon tuntimäärän mukaan seuraavasti:

 • Tuettu 1: 1-5 h / kk
 • Tuettu 2: 6-11 h / kk
 • Tuettu 3: 12-20 h / kk
 • Valvottu 1: 21-29 h / kk
 • Valvottu 2: 30-44 h / kk
 • Valvottu 3: 45-60 h / kk
 • Tehostettu: 61 h / kk

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoito
Kertakäynti arkisin
alle 2 tuntia 12,50 € / kerta
2-5 tuntia 19,30 € / kerta
yli 5 tuntia 31,60 € / kerta
Kertakäynti viikonloppuna, öisin ja arkipyhinä
alle 2 tuntia 16,00 € / kerta
2-5 tuntia 24,50 € / kerta
yli 5 tuntia 36,95 € / kerta
Tilapäinen kotisairaanhoito
lääkärin käynti 19,10 € / käynti
muu käynti / hoitaja 12,10 € / käynti

Tukipalvelut

Turvapuhelimet
Uusi turvapuhelinasiakas kertalaskutus asiakkaalta 30 €
Perusturvapuhelin lankaliittymään 11,00 € / kk
Liitettävä lisälaite ovihälytin 18,70 € / kk
Liitettävä lisäranneke 16,50 € / kk
Liitettävä savuhälytin 17,60 € / kk
GSM-turvapuhelin 27,50 € / kk
Liitettävä lisälaite ovihälytin 33,00 € / kk
Liitettävä lisäranneke 42,30 € / kk
Liitettävä savuhälytin 43,40 € / kk
IP-turvapuhelin 66,00 € / kk
Uusi hälytyspainike rikotun tai hukatun tilalle 100,00 €
Ojavilkin turvahälytin 11,00 € / kk
(turvahälytinjärjestelmä ei kuulu vuokran hintaan)
Turvapuhelin hälytyskäynti 12,10 € / käynti
(hälytyksen perusteella, peritään enintään 2 käyntiä / vrk)

Asiakaspäätökseen perustuva ateriapalvelu
Ateria kotiin kuljetettuna arkena viikonloppuna
Lounas 8,50 € 9,00 €
Aamupuuro 3,00 € 3,50 €
Päivällinen 6,20 € 6,70 €
Ateria palvelukodissa
Lounas 6,80 €
Aamupala 4,00 €
Kahvi ja kahvileipä 2,40 €
Päivällinen 5,10 €
Ateriapäivän hinta tilapäisessä palveluasumisessa 18,30 € / päivä

Päivätoiminta
Ikäihmisten päivätoiminta Ojavilkin ryhmätiloissa 9,50 € / toimintapäivä

Toimintapäivähinta sisältää kuljetuksen, päivätoiminnan ohjauksen ja materiaalin. Lounas ja päiväkahvi laskutetaan erikseen ateria palvelukodissa -hinnaston mukaisesti yht. 9,20 €.

Muut tukipalvelut
Kylvetys palvelukodissa avustettuna 6,10 € / kerta
Pyykkipalvelu 8,70 € / koneellinen
Asiointipalvelu 7,90 € / kerta
Saattoapu, oman kunnan alueella 13,30 € / kerta
Saattoapu, oman kunnan ulkopuolella 13,30 € / alkavaa tuntia kohden

Tehostettu palveluasuminen

Asiakas maksaa:

 • tulojensa mukaisen hoitomaksun
 • tukipalvelu- ja ateriamaksun sekä vuokran

Asiakas maksaa itse terveydenhuoltomenot, lääkkeet, vaatehankinnat, liinavaatteet, liikkumisen kustannukset ja muut henkilökohtaiset maksut. Tehostettuun palveluasumiseen tulevalta henkilöltä huomioidaan edelleen välttämättömiä oman asunnon hoitokuluja (yhtiövastike, sähkön perusmaksu) kolmen kuukauden ajalta. Asiakkaalle varataan 200 euron käyttövara bruttotulosta omaan henkilökohtaiseen käyttöön ja talletusten ollessa vähintään 4000 euroa jätetään käyttövaraksi 107 euroa / kk.

Maksun muodostuminen
1. Hoitomaksu 35 prosenttia 573 euron ylittävästä bruttotulosta
2. Tukipalvelumaksu 76,00 € / kk
3. Ateriamaksu 547,50 € / kk
4. Vuokra kunnanhallituksen päättämän taksan mukaan

Bruttotuloina otetaan huomioon eläketulot, Kelan tuet, korko- ja vuokratulot, veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Muita tuloja ei tuloina huomioida, esim. kertaluonteisesti maksettua tuloa. Kelan hoito- ja asumistuki on haettava.

Palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei hoitomaksua peritä viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei hoitomaksua peritä myöskään mainitulta viiden vuorokauden ajalta.

Tukipalvelumaksu koostuu pyykki-, siivous-, sauna- ja turvapalveluista. Poissaolopäiviltä ei peritä ateriamaksua. Vuokra määräytyy kunnanhallituksen päättämän taksan mukaan. Vuokra sisältää sähkön.

Vapautus palvelusta perittävästä maksusta

Vapautus kokonaan maksusta voidaan myöntää vain erityisesti perustellusta syystä, esimerkiksi, jos asiakkaalla ei ole tuloja tai tulot ovat vähäiset eli riittävät vain toimeentulotuen perusosaan.

Maksualennusten jälkeen asiakkaalla on oikeus hakea toimeentulotukea säännösten mukaan vähävaraisuutensa johdosta välttämättömiin menoihin esim. terveydenhuoltomenoihin.

Tilapäishoito tehostetun palveluasumisen yksikössä

 • Asumispalvelumaksu 46,50 €/vrk (ei kerrytä maksukattoa); tulo- ja lähtöpäivä laskutetaan; sisältää hoidon, tukipalvelut, ateriapalvelun ja vuokran.
 • Mikäli asiakas on hoidettavana väliaikaispaikalla vain päivällä tai yöllä, maksuna peritään 20,00 €
 • Omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän aikainen omaishoidettavan tilapäishoito 11,50 €/vrk

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista kuntalaiselle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 692 euron maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,80 euroa. Alle 18-vuotiaan lapsen maksut huomioidaan huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelu, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa.