Päivystys ja lääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanotto 900x350

Päivystys on Hailuodon terveyskeskuksessa virka-aikana, ma-pe 8.00-16.00.

Ajanvaraus, puh. 045 788 409 10 klo 8-16. Puheluusi vastaa Terveystalo. 

Lääkärin vastaanotto voi tapahtua omalla terveysasemalla, hoitajan avustamana etävastaanotolla tai arvion perusteella ajan voi saada myös Terveystalo Ouluun. Lääkäripalvelut Hailuodon terveyskeskuksessa tuotetaan ostopalveluna.

Virka-ajan ulkopuolella klo. 16-22 soitetaan 050 590 1490. Puheluusi  vastaa Terveystalon sairaanhoitaja, joka antaa ohjeita sairastumiseen liittyen ja arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta.

Terveydenhuoltolain määrittelemät kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuu) toteutuvat. Hoidon tarpeen arviointi tehdään viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta. Jonotusaika on tällä hetkellä alle viikon.