Päivystys ja lääkärin vastaanotto

Lääkärin vastaanotto 900x350

Päivystys on Hailuodon terveyskeskuksessa virka-aikana, ma-pe 8.00-16.00.

Ajanvaraus, puh. 045 788 409 10 klo 8-16. Puheluusi vastaa Terveystalon hoidon tarpeen arvioinnin tiimi. 

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella sinut ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitoon. Vastaanotto voi tapahtua omalla terveysasemalla, hoitajan avustamana etävastaanotolla tai arvion perusteella ajan voi saada myös Terveystalo Ouluun tai chat-palveluun. Lääkäripalvelut Hailuodon terveyskeskuksessa tuotetaan ostopalveluna.

Virka-ajan ulkopuolella klo 16-22 soita numeroon 050 590 1490. Puheluusi  vastaa Terveystalon sairaanhoitaja, joka antaa ohjeita sairastumiseen liittyen ja arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeen.

Terveydenhuoltolain määrittelemät kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuu) toteutuvat. Hoidon tarpeen arviointi tehdään viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta. Jonotusaika on tällä hetkellä alle viikon.