Terveyskeskuksen valinnan mahdollisuus

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Henkilö voi valita hänen perusterveydenhuollon palveluita tarjoavan terveyskeskuksen (tai terveysaseman) mistä päin Suomea hän haluaa.

Terveyskeskusta vaihtaessaan henkilö sitoutuu käyttämään kaikissa perusterveydenhuollon palveluissa valitsemaansa terveyskeskusta (terveysasemaa) vähintään vuoden ajan. Valinta koskee kaikkia seuraavia palveluja kokonaisuudessaan:

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset (sisältäen mm. ehkäisyneuvolan)

 • Seulonnat (valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti)
 • Neuvolapalvelut (äitiys- ja lastenneuvola sisältäen mm. suun terveydentilan seurannan)
 • Iäkkäiden neuvontapalvelut
 • Todistukset
 • Sairaanhoito (sisältää mm. tutkimukset, hoidon, hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet)
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveystyö (sisältää mm. traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen)
 • Päihdetyö (sisältää mm. kuntoutuspalvelut)
 • Lääkinnällinen kuntoutus (sisältää mm. ohjauksen, kuntoutustutkimuksen, terapiat, apuvälinepalvelut, kuntoutusjaksot)
 • Lyhytaikainen laitoshoito

Potilaan valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan, eli asiakas ei voi hoitaa asioitaan usealla terveysasemalla vaan vaihdoksen tehdessään hän sitoutuu olemaan ko. terveysaseman asiakas vähintään vuoden ajan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Perusterveydenhuollossa valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä erillinen ilmoitus. Lapsen puolesta lomakkeen allekirjoittaa huoltaja. Yhteishuoltajuustapauksissa tarvitaan molempien huoltajien allekirjoitus.

Valinnan voi ilmoittaa ilmoituslomakkeella. Lomakkeita saa myös terveyskeskuksesta.

Ilmoitus tulee toimittaa sekä nykyiselle että uudelle terveysasemalle. Hailuotoa koskeva ilmoituslomake palautetaan  osoitteeseen:

Hailuodon terveyskeskus
Kaunakaupungintie 1
90480 Hailuoto

Hoitoon hakeutuminen ulkomailla

Henkilöllä on oikeus myös hakeutua hoitoon ulkomaille. Tällöin sairaanhoitokustannukset on maksettava ensin itse.

 • EU- tai ETA-valtioissa tai Sveitsissä saadusta hoidosta voi hakea sairaanhoitokorvauksia Kelalta. Euroopan ulkopuolella aiheutuneita kustannuksia ei korvata
 • Hoitoa saa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin vastaavaa hoitoa kotimaassa. Potilaalle korvataan kuitenkin vain sellainen hoito, joka on potilaan kotimaassakin korvattavaa
 • Henkilö voi myös hakea ennakkolupaa EU- tai ETA-valtioon tai Sveitsiin hoitoon hakeutumiseen, jos hänen tarvitsemaansa hoitoa ei voida järjestää Suomessa

Ennakkolupaa haetaan Kelasta.

Rajat ylittävässä yhteistyössä neuvontaa ja ohjausta antaa Kelan Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka tarjoaa mm. verkossa ja puhelinpalveluna tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Kunnilla on aina velvollisuus järjestää kiireellistä hoitoa kaikille henkilöille näiden asuinpaikasta riippumatta.