Hoitotakuu

Hoitotakuussa on määritetty, missä ajassa on viimeistään päästävä hoitoon. Kiireettömän hoitotarpeen arvioon, jonka yleensä tekee hoitaja, on päästävä kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottuun hoitoon on päästävä perusterveydenhuollossa viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin virka aikana omassa terveyskeskuksessa ja virka ajan ulkopuolella hoidon tarpeen arviointi tehdään OYS:n yhteispäivystyksessä.

Kiireettömään hoitoon terveyskeskuksessa on päästävä kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai kutsumalla potilas sairaalaan. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Mielenterveyspalveluissa nuoren on päästävä kolmessa viikossa hoidon tarpeen arviointiin ja tarpeen mukaista hoitoa hänen on saatava kolmen kuukauden kuluessa.

Hoitotakuun toteutuminen Hailuodossa

Terveyspalvelut päivitetty 13.10.2021

Hoidon tarpeen arviointi tehdään arkisin klo 8-16. Hoitajan vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa seuraavana arkipäivänä. Lääkärin vastaanotolle kiireettömissä asioissa pääsee 1,5 viikossa sisältäen etävastaanoton.

Fysioterapeutille pääsee 4 viikossa.

Suun terveydenhuolto, päivitetty 13.10.2021

Kiireettömään hoitoon pääsee hammaslääkärin vastaanotolle kahden viikon sisällä, suuhygienistin vastaanotolle  kahden viikon sisällä. Akuuttihoito on järjestetty päivittäin.