Asiakasmaksut

Terveyspalvelujen maksut 1.1.2017 alkaen
Terveyskeskusmaksu
-Vuosimaksu / kalenterivuosi 32,70 €
-Käyntimaksu 16,40 €
-Päivystysmaksu Oulun seudun yhteispäivystyksessä 28,70 € / käynti
-Poliklinikkamaksu 41,70 € / käynti
Fysioterapia 9,00 €
Kuntoutushoidon maksu 13,40 €
Sarjahoidon maksut / lääkinnällinen kuntoutus 9,00 €
Kotisairaanhoito
-lääkäri tai hammaslääkäri 19,10 €
-muu henkilö 12,10 €
Päiväkirurgian maksu 136,80 €
Lyhytaikainen laitoshoito
-Hoitopäivämaksu 49,50 €
-Päivä- ja yöhoidon maksu 17,90 €
-Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 €
Lääkärintodistus ja -lausunto 51,40 €
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,80 €
Sakkomaksu 15 vuotta täyttäneiltä 51,40 €

Suun terveydenhuollon maksut 1.1.2017 alkaen
Perusmaksu, suuhygienisti 10,30 €
Perusmaksu, hammaslääkäri 13,30 €
Tutkimusmaksu, vaativuusluokka
-luokka 2 8,50 €
-luokka 4 19,10 €
-luokka 5 38,00 €
Hammaslääkärin todistus ja lausunto 51,40 €
Toimenpidemaksut
Paikkaushoito
-1-pinnan paikka 19,10 €
-2-3 tai useamman pinnan paikka 38,00 €
Hammaskiven poisto
-Kesto väh. 20 min 19,10 €
-Kesto väh. 30 min 38,00 €
Proteesin huolto (eivät sisällä hammaslaboratorion osuutta)
-pohjauksella 55,60 €
-korjaus 38,00 €
Akryyliosa- ja kokoproteesi 185,80 €
Rankaproteesi 225,50 €
Sakkomaksu 15 vuotta täyttäneiltä 51,40 €

Muut asiakkailta perittävät maksut
Raskauden ehkäisyyn käytettävä kierukka todellista kustannusta vastaava maksu

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista kuntalaiselle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 691 euron maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,80 euroa. Alle 18-vuotiaan lapsen maksut huomioidaan huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelu, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa.