Asiakasmaksut

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Terveyspalvelujen maksut 1.1.2022 alkaen
Terveyskeskusmaksu
Käyntimaksu 20,60 € (Laskutetaan kolme ensimmäistä kertaa. Vuosimaksua ei ole.)
Päivystysmaksu OSYP arkisin klo 08-20 28,30 €
OSYP muina aikoina 41,20 €
Poliklinikkamaksu 41,20 €
Fysioterapia (kaikista käynneistä, myös alkuhaastattelu) 10,00 €
Kuntoutushoidon maksu 16,90 €
Sarjahoidon maksut / lääkinnällinen kuntoutus 11,40 €
Lääkärintodistus ja -lausunto 50,80 €
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 €
Peruuttamaton aika 15-vuotta täyttäneiltä 50,80 €

Ulkopaikkakuntalaisten maksut
Covid-19 näytteenotto 139,00 €
Hoitajan käynti 66,00 €
Puhelut 60,00 €
Laboratorionäytteet toteuman mukaan

Kotisairaanhoito
Kotisairaanhoidon käynti maksu muodostuu yksilöllisesti
Lääkäri- tai hammaslääkärikäynti 18,90 €
Muu henkilö 12,00 €

Muut sairaanhoidolliset maksut                                      
Päiväkirurgian maksu 135,10 €

Lyhytaikainen laitoshoito
Hoitopäivämaksu 48,90 €
Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €
Hoitopäivämaksu maksukaton (692€) ylittymisen jälkeen 22,50 €

Suun terveydenhuollon maksut
Perusmaksu,suuhygienisti 10,20 €
Perusmaksu,hammaslääkäri 13,10 €
Tutkimusmaksu,vaativuusluokan mukaan 8,40-77,00 €
Hammaslääkärin todistus ja lausunto 50,80 €
Toimenpidemaksut
Paikkaushoito 18,90-37,50 €
Hammaskiven poisto 18,90-37,50 €
Proteesin huolto (eivät sisällä hammaslaboratorion osuutta)
Pohjauksella 54,90 €
Korjaus 37,50 €
Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €
Rankaproteesi 222,70 €
Peruuttamaton aika 15-vuotta täyttäneiltä 50,80 €

Muut asiakkailta perittävät maksut
Raskauden ehkäisyyn käytettävä kierukka todellista kustannusta vastaava maksu

 

Terveyskeskuksen käyntimaksu (20.60 e) peritään lääkärikäynnistä omalla terveysasemalla tai Pihlajalinnan yleislääkärin vastaanotolla, myös etälääkärikäynti on maksullinen. Maksut peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä, ellei terveydenhuollon vuosittainen asiakasmaksukatto ole täyttynyt.

Ajanvaraus tulee perua viimeistään vuorokautta ennen varattua aikaa. Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 50,80€ maksu.

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukatto on nyt 692 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • terapioista perityt maksut sekä
 • toimeentulotuella maksetut maksut.

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • kuljetuspalvelujen omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa.

Maksukattoon ei myöskään lasketa maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen perusteella.

Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 22,80 euroa hoitopäivältä (2022).

Laskulla on oltava tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa.

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

 • Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.
 • Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saatavaan seurantakorttiin.
 • Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, ja ne on esitettävä tarvittaessa.
 • Kun maksukatto on ylittynyt, kunta tai kuntayhtymä antaa asiakkaalle todistuksen maksukaton täyttymisestä.

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä kunnalle maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 592,16 euroa vuonna 2022.

Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.

Kysyttävää maksukatosta?

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota yhteyttä omaan kuntaasi tai siihen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa olet saanut hoitoa tai palvelua.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaali- tai potilasasiamieheen.