Asiakasmaksut

Terveyspalvelujen maksut 1.1.2022 alkaen
Terveyskeskusmaksu
Käyntimaksu 20,60 € (Laskutetaan kolme ensimmäistä kertaa. Vuosimaksua ei ole.)
Päivystysmaksu OSYP arkisin klo 08-20 28,30 €
OSYP muina aikoina 41,20 €
Poliklinikkamaksu 41,20 €
Fysioterapia (kaikista käynneistä, myös alkuhaastattelu) 10,00 €
Kuntoutushoidon maksu 16,90 €
Sarjahoidon maksut / lääkinnällinen kuntoutus 11,40 €
Lääkärintodistus ja -lausunto 50,80 €
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 €
Peruuttamaton aika 15-vuotta täyttäneiltä 50,80 €

Ulkopaikkakuntalaisten maksut
Covid-19 näytteenotto 139,00 €
Hoitajan käynti 66,00 €
Puhelut 60,00 €
Laboratorionäytteet toteuman mukaan

Kotisairaanhoito
Kotisairaanhoidon käynti maksu muodostuu yksilöllisesti
Lääkäri- tai hammaslääkärikäynti 18,90 €
Muu henkilö 12,00 €

Muut sairaanhoidolliset maksut                                      
Päiväkirurgian maksu 135,10 €

Lyhytaikainen laitoshoito
Hoitopäivämaksu 48,90 €
Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €
Hoitopäivämaksu maksukaton (692€) ylittymisen jälkeen 22,50 €

Suun terveydenhuollon maksut
Perusmaksu,suuhygienisti 10,20 €
Perusmaksu,hammaslääkäri 13,10 €
Tutkimusmaksu,vaativuusluokan mukaan 8,40-77,00 €
Hammaslääkärin todistus ja lausunto 50,80 €
Toimenpidemaksut
Paikkaushoito 18,90-37,50 €
Hammaskiven poisto 18,90-37,50 €
Proteesin huolto (eivät sisällä hammaslaboratorion osuutta)
Pohjauksella 54,90 €
Korjaus 37,50 €
Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €
Rankaproteesi 222,70 €
Peruuttamaton aika 15-vuotta täyttäneiltä 50,80 €

Muut asiakkailta perittävät maksut
Raskauden ehkäisyyn käytettävä kierukka todellista kustannusta vastaava maksu

 

Terveyskeskuksen käyntimaksu (20.60 e)  peritään lääkärikäynnistä omalla terveysasemalla, myös etälääkärikäynti on maksullinen, ja käynnistä Terveystalolla lääkärin vastaanotolla virka-aikana. Maksut peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä, ellei terveydenhuollon vuosittainen asiakasmaksukatto ole täyttynyt.

Ajanvaraus tulee perua viimeistään vuorokautta ennen varattua aikaa. Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 50,80€ maksu.

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista kuntalaiselle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 692 euron maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,50 euroa maksukaton täyttymisen jälkeen. Alle 18-vuotiaan lapsen maksut huomioidaan huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelu, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa.