Asiakasmaksut

Terveyspalvelujen maksut 5.5.2020 alkaen
Terveyskeskusmaksu
-Vuosimaksu / kalenterivuosi 41,20 €
-Käyntimaksu 20,30 €
-Päivystysmaksu Oulun seudun yhteispäivystyksessä 28,30 €
-Poliklinikkamaksu 41,20 €
Fysioterapia 10,00 €
Kuntoutushoidon maksu 16,90 €
Sarjahoidon maksut / lääkinnällinen kuntoutus 11,40 €
Kotisairaanhoito
-lääkäri tai hammaslääkäri 18,90 €
-muu henkilö 12,00 €
Päiväkirurgian maksu 135,10 €
Lyhytaikainen laitoshoito
-Hoitopäivämaksu 48,90 €
-Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €
-Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 €
Lääkärintodistus ja -lausunto 50,80 €
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 €
Peruuttamaton aika 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €

Suun terveydenhuollon maksut 1.4.2018 alkaen
Perusmaksu, suuhygienisti 10,20 €
Perusmaksu, hammaslääkäri 13,10 €
Tutkimusmaksu, vaativuusluokan mukaan 8,40-77,00 €
Hammaslääkärin todistus ja lausunto 50,80 €
Toimenpidemaksut
Paikkaushoito 18,90-37,50 €
Hammaskiven poisto 18,90-37,50 €
Proteesin huolto (eivät sisällä hammaslaboratorion osuutta)
-pohjauksella 54,90 €
-korjaus 37,50 €
Akryyliosa- ja kokoproteesi 183,50 €
Rankaproteesi 222,70 €
Peruuttamaton aika 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 €

Muut asiakkailta perittävät maksut
Raskauden ehkäisyyn käytettävä kierukka todellista kustannusta vastaava maksu

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista kuntalaiselle kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 683 euron maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,50 euroa maksukaton täyttymisen jälkeen. Alle 18-vuotiaan lapsen maksut huomioidaan huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelu, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa.