Vammaispalvelut

Vammaispalveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluja myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Kunnan järjestämiä vammaispalveluja ovat:

  • Kuljetuspalvelut
  • Henkilökohtainen apu
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Vaikeavammaisten päivätoiminta
  • Kehitysvammaisten erityishuolto
  • Palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haettaessa tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus sekä mahdollisia muita selvityksiä vammaisuudesta.

Lisätietoa

Arja Björnholm