Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla ja tukitoimilla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalveluissa ei ole varallisuusharkintaa. Vammaispalveluja myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Kunnan järjestämiä vammaispalveluja ovat:

  • Kuljetuspalvelut
  • Henkilökohtainen apu
  • Asunnon muutostyöt
  • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Vaikeavammaisten päivätoiminta
  • Kehitysvammaisten erityishuolto
  • Palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haetaan erillisellä hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus sekä mahdollisia muita selvityksiä vammaisuudesta.

Lisätietoa

Tommi Heikka

sosiaalityöntekijä