Työtoiminta

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita. Työtoiminta on asiakkaan lähtökohdat huomioiden mielekästä ja kykyjenmukaista toimintaa, joka ylläpitää tai edistää henkilön työkykyä. Hailuodossa työtoimintaa on mahdollista järjestää 1-4 päivänä viikossa, 4-8 tuntia päivässä.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Hailuodon kunnan eri palveluyksiköissä. Myös seurakunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan päätarkoitus on päästä työelämään.

Kuntouttavassa työtoiminnassa ei muodostu työsuhdetta. Henkilöt, jotka osallistuvat työtoimintaan, ovat vakuutettuja kunnan puolesta sekä heillä on oikeus ilmaiseen terveystarkastukseen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö saa työmarkkinatuen lisäksi kulukorvausta 9 euroa / toimintapäivä.

Hailuodon paja

Hailuodon paja on palvelu, joka tarjoaa hailuotolaisille työttömille kuntouttavaa työtoimintaa. Pääasiallisia työtehtäviä ovat esimerkiksi

  • kunnan eri yksiköiden ja asiakkaiden tilaamat pienet kalusteiden kunnostus- ja korjaustyöt
  • vanhuksille ja erityisryhmille puiden kanto-, lumi- ja ruohonleikkuutyöt
  • polkupyörien huolto ja korjaus
  • kalusteiden kierrätys
  • ruohonleikkureiden ja moottorisahojen huollot

Huom! Asiakkaan tulee tuoda mukanaan työn vaatimat tarvikkeet, kuten osat, öljyt, maalit yms.

Tarpeen mukaan tehdään myös muita pajalle sopivia töitä. Paja sijaitsee Hailuodon peruskoulun teknisessä tilassa ja on avoinna niinä päivinä, kun oppilailla ei ole teknistä työtä. Pajalla voi vapaasti vierailla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00-11.00. Pajaohjaaja on töissä ma – pe klo 7.45-14.30.

Yhteystiedot

Hailuodon Paja
Luovontie 61
90480 Hailuoto

Pertti Tero