Taloudellinen tuki

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Tuki perustuu toimeentulotukilakiin ja -asetukseen ja oikeus toimeentulotukeen selvitetään tapauskohtaisesti laskelmalla.

Perustoimeentulotuen myöntää Kela, sähköisen hakemuksen voi jättää Kelan verkkosivuilla. Paperisia hakemuksia ja palautuskuoria saa Hailuodon kunnantalon odotustilasta.

Kunta myöntää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Samalla hakemuksella voi hakea niin perustoimeentulotukea, täydentävää toimeentulotukea kuin ehkäisevää toimeentulotukea. Kela tekee päätökset perustoimeentulotukeen ja pyynnöstäsi siirtää mahdollisen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen Hailuodon sosiaalipalveluihin.

Ennen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulon hakemista tarvitset Kelalta päätöksen perustoimeentulotuesta.

Katso, mihin menoihin toimeentulotukea voi hakea.

Toimeentulotukilaskuri

Toimeentulotukilaskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada perustoimeentulotukea. Laskurin tulos ei ole toimeentulotukipäätös, ja varsinainen toimeentulotukipäätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta.

Lisätietoja

Sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521