Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Perhetyö liittyy vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn.

Perhetyötä voidaan tehdä ennaltaehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä. Perhetyö on maksutonta, kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä lapsiperheiden tukemista. Tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyön varhaisen tuen tarkoituksena on varmistaa, että perhe saa tukea oikea-aikaisesti osana peruspalveluja.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu asiakkaaksi tullaan joko henkilökohtaisen yhteydenoton kautta tai yhteistyötahojen kuten esim. neuvolan, koulun tai päivähoidon perheen luvalla ilmaiseman pyynnön kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksulakiin perustuvat maksut.

Lasten- ja kodinhoidolla tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen hallintaa. Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä; siivousta tai tiskausta.

Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Toimintakykyä alentavia syitä ovat esimerkiksi:

  • sairaus
  • synnytys
  • vamma
  • muu vastaavanlainen syy kuten uupumus

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi:

  • vanhempien erotilannetta
  • omaisen tai läheiden vaikea sairautta tai poismenoa
  • kun perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi
  • monikkoperhettä

Myös lastensuojelun asiakkailla on vastaava oikeus kotipalvelun saamiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksulakiin perustuvat maksut.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
Kertakäynti arkisin
alle 2 tuntia 11,50 € / kerta
2-5 tuntia 18,00 € / kerta
yli 5 tuntia 30,00 € / kerta
Kertakäynti viikonloppuna, öisin ja arkipyhinä
alle 2 tuntia 12,60 € / kerta
2-5 tuntia 18,90 € / kerta
yli 5 tuntia 31,50 € / kerta