Päihdehuolto

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdetyö koostuu ehkäisevästä päihdetyöstä ja korjaavasta päihdetyöstä. Laadukkaalla päihdetyöllä vähennetään muiden palveluiden tarvetta. Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Lähetteen katkaisuhoitoon tekee terveyskeskuslääkäri.

Jos koet yksinäisyyttä ja olet juttuseuraa vailla, sinulla on ongelmia päihteiden kanssa tai mielialasi on alavireinen, olethan yhteydessä aluksi sosiaalityöntekijään p. 0444973521, jonka kanssa voitte yhdessä miettiä juuri sinun tarpeisiin sopivia jatkotoimia.