Kriisityö

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Kriisityössä keskitytään kriisin aiheuttamaan tapahtumaan ja sen seurausten käsittelyyn. Sillä pyritään ensisijaisesti vahvistamaan olemassa olevia voimavaroja ja vahvistamaan tukiverkostoja. Kriisityöntekijän tehtävänä on auttaa yksilöllisesti ja tarpeen mukaan kriisin kohdannutta tarjoamalla keskustelutukea.

Jos ole kokenut äkillisen järkyttävän tilanteen ja koet tarvetta keskustella sinua järkyttäneestä asiasta ammattilaisten kanssa, voit ottaa yhteyttä Hailuodon sosiaaliohjaajaan. Mikäli kohtaat akuutin kriisin virka-ajan ulkopuolella, ole yhteydessä Oulun sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Sosiaaliohjaaja 044 4973 521 virka-aikana
Hailuodon seurakunnan yhdyshenkilö 040 7430 382
Oulun sosiaali- ja kriisipäivystys 044 703 6235 virka-ajan ulkopuolella

Valtakunnallista kriisitukea saa myös seuraavista numeroista:

MIELI Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelin 09 2525 0111 (24h)
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin 116 111

Jos kohtaat elämässäsi sinua järkyttävän tilanteen, on tärkeää, ettet jää ajatustesi kanssa yksin.

Voimakkaat tunteet saattavat nousta myös ajatuksesta, mitä olisi voinut tapahtua. Järkyttävät ja yllättävät tilanteet voivat aktivoida mieleen vanhoja muistoja, jotka koskettavat.

Vaikeista asioista puhuminen helpottaa ja auttaa jaksamaan.

On tärkeää pitää kiinni arjen rutiineista (syöminen, lepo ja ulkoilu/liikunta) ja keskittyä tähän hetkeen. Ajatuksena on, että elämä jatkuu.

Lapset reagoivat jokainen omalla tavallaan ympäristön tapahtumiin. Juttele lapsen kanssa! On tärkeää, että aikuinen vastaa lapsen kysymyksiin totuudenmukaisesti lapsen ikätaso huomioiden. Aikuinen on lapsen tukena ja turvana. Näin lapsen ja nuoren turvallisuuden tunne vahvistuu.

Jos tunnet tarvetta jutella sinua järkyttäneestä asiasta ammattilaisten kanssa, voit ottaa yhteyttä Hailuodon sosiaaliohjaajaan. Mikäli kohtaat akuutin kriisin virka-ajan ulkopuolella, asiaa hoidetaan Oulun sosiaali- ja kriisipäivystyksessä.

Sosiaaliohjaaja 044 4973 521 virka-aikana
Hailuodon seurakunnan yhdyshenkilö 040 7430 382
Oulun sosiaali- ja kriisipäivystys 044 703 6235 virka-ajan ulkopuolella

Valtakunnallista kriisitukea saa myös seuraavista numeroista:

MIELI Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelin 09 2525 0111 (24h)
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin 116 111

Lisäksi on mahdollisuus varata tapaamisaika MIELI ry:n Oulun kriisikeskukseen, puh. 044 3690 500 (arkisin klo 9-14).