Henkinen hyvinvointi

Henkinen hyvinvointi 900x350

Henkinen hyvinvointi on kokemusta omasta turvallisuudesta, tärkeydestä ja elämän mielekkyydestä sekä kyvystä kohdata vastoinkäymisiä ja selviytyä niistä. Mielen hyvinvointia edistävät hyvät ihmissuhteet, harrastukset ja työ, mutta tärkeää on muistaa kaiken kiireen keskellä nauttia elämästä ja joutenolosta. Mielen hyvinvointiin vaikuttaa myös fyysinen terveys.

Mielen hyvinvoinnin kokemiseen tarvitaan myös vaikeita hetkiä ja vastoinkäymisiä. Hyvää oloa ei voi huomata, ellei joskus voi huonosti. Omaa hyvinvointia voi lisätä tuottamalla hyvää mieltä toisille. Omasta elämästä voi yrittää karsia ikäviä asioita vähemmäksi ja etsiä tilalle enemmän hyvää. Positiivinen ja utelias elämänasenne auttavat myös vaikeuksissa eteenpäin, kun jaksaa muistaa, ettei elämä aina ole ollut yhtä työlästä.

Henkisen hyvinvoinnin tunnusmerkkejä

  • Tyytyväisyys elämään ja työhön: vaikka asiat eivät olisikaan täydellisesti, on silti pääsääntöisesti hyvä olla
  • Aktiivisuus: jaksaa tehdä muutakin kuin sen, mikä on pakko
  • Myönteinen perusasenne: suhtautuu asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti
  • Kyky sietää kohtuullisessa määrin epävarmuutta ja vastoinkäymisiä
  • Oman itsensä hyväksyminen puutteineen ja vahvuuksineen