Seudulliset ympäristönsuojelumääräykset

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 14.6.2017 § 82 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaiset Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja kumonnut seuraavat, aiemmat ympäristönsuojelumääräykset:

– Oulun kaupunginvaltuusto 16.12.2013 § 170
– Hailuodon kunnanvaltuusto 30.1.2014 § 4
– Kempeleen kunnanvaltuusto 24.2.2014 § 11
– Limingan kunnanvaltuusto 27.1.2014 § 7
– Lumijoen kunnanvaltuusto 15.1.2014 § 5
– Muhoksen kunnanvaltuusto 17.12.2013 § 123
– Tyrnävän kunnanvaltuusto 26.2.2014 § 6

Aiempiin määräyksiin verrattuna ympäristönsuojelumääräyksiin on tehty vähäisiä ja pääosin lainsäädäntömuutoksista johtuvia teknisluontoisia tarkennuksia.

Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.8.2017. Määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja niillä voidaan ehkäistä joustavasti ja tehokkaasti paikallisia ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat usein liian yleisluontoisia.

Oulussa 25. päivänä heinäkuuta 2017

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

Liite_1_1_Seudulliset_ympäristönsuojelumääräykset

Liite_1_2_Seudullisten_ympäristönsuojelumääräysten_perustelut