Retkeilyreittien kehittäminen syksyllä 2021

Hailuodossa on noussut viimeisten vuosien aikana, sekä paikallisten että matkailijoiden toimesta, tarve retkeilyreittien kunnostamiseen ja parantamiseen. Laaditun valtuustoaloitteen (2020) ja matkailijoiden jättämän asiakaspalautteen perusteella voidaan todeta, että toimivat ja hyvin merkityt retkeilyreitistöt ovat tärkeä osa saaren palvelutarjontaa. Vuonna 2020 toiminut retkeilyreitistötyöryhmä on laatinut olemassa olevista reiteistä nykytilakuvauksen ja sen pohjalta kehittämisehdotuksen, jota viedään nyt eteenpäin.

Suunnitelman mukaisesti reitistöverkostoa supistetaan olemassa olevasta, jotta ylläpito mahdollistetaan tuleville vuosille ja reittien saavutettavuutta parannetaan keskittämällä reittejä keskeisiin lähtöpisteisiin. Vaellusreittien lisäksi osa reiteistä voidaan muuttaa monikäyttöreiteiksi ottamalla huomioon kasvavat pyöräilyharrastajamäärät. Tavoitteena on saada julkista rahoitusta investointeihin sekä tuotteistamiseen. Maanomistajasopimuksia aletaan käydä läpi, koska ne ovat vanhentuneet kehitettävien reittien osalta ja ovat ehtona rahoituksen myöntämiselle. Kehittäminen etenee vaihe vaiheelta ja osallistamalla useita toimijoita matkan varrella.

Hailuodon luonto on ainutlaatuinen ja herkkä. Saarella on suuria luonnonsuojelualueita ja paljon pesiviä lintuja, mikä määrittelee raamit kaikelle kehittämiselle. Hallitsematon kulku luonnossa uhkaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja häiritsee ajoittain myös paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden yksityisyyttä pihoilla ja yksityisteillä. Maastoon merkityillä reiteillä ja sitä tukevalla ohjeistavalla viestinnällä voidaan rakentaa kokonaisuus, mikä vastaa yllä mainittuihin haasteisiin. Reitit lisäävät asukkaiden luontoliikuntamahdollisuuksia sekä tukevat elinkeinotoimijoita tarjoamaan yhä kokonaisvaltaisempia elämyksiä saarella vieraileville. Reitit tuovat myös uusia liikentoimintamahdollisuuksia matkailun ohjelmapalveluihin ja välinevuokraukseen. Merkittyjen, laadukkaiden reittien olemassaololle on siis monia myönteisiä vaikutuksia.

Reitistöjen suunnitteluvaiheessa on kuultu niin kuntalaisia, vapaa-ajan asukkaita kuin matkailijoitakin. Hailuodon retkeilyreittejä kehitetään tällä hetkellä tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Lisäksi keskusteluja käydään Oulun seudun kehittäjäorganisaatioihin, Metsänhoitoyhdistykseen, Metsäkeskukseen, alueen yhdistyksiin ja seuroihin, pelastuslaitokseen ja valtakunnallisiin retkeilyreitistöjen kehittäjiin, jotta kehittäminen olisi mahdollisimman kokonaisvaltaista. Hailuoto kohteena houkuttelee jo nyt suuria määriä vierailijoita erityisesti kesäisin ja luontomatkailun suosion kasvaessa voidaan ennustaa näiden määrien entisestään kasvavan. Nyt voimme määritellä kehittämistyön raamit vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti ja hallita kestävästi matkailun kasvua. Hailuoto on ainutlaatuinen kohde sekä kulttuuriperinnöltään että luontoarvoiltaan ja siksi vetovoimainen luontomatkailukohde.

Keskustelu- ja kuulemistilaisuus retkeilyreittien kehittämisestä Hailuodossa 14.9. klo 17:00

Järjestämme avoimen keskustelu- ja kuulemistilaisuuden 14.9. Hailuodon kunnantalolla (hybriditoteutus) retkeilyreittien kehittämisestä. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita, mutta toivomme etenkin reitin maanomistajia, tiekuntia ja muita asiaan liitoksissa olevia mukaan tapaamiseen. Ilmoittaudu tapahtumaan osoitteeseen saana.peurasaari@hailuoto.fi

Pyydämme kaikkia eri sidosryhmiä kommentoimaan retkeilyreittien reittiluonnoksia alla olevan painikkeen kautta

Kommentoi reittejä tästä

 

Tutustu reittisuunnitelmiin alla olevien kuvien avulla. Voit myös ladata kuvat käyttöösi alla olevan vihreän painikkeen kautta.

Tutustu retkeilyreittien luonnossuunnitelmaan tästä (ladattava pdf)

 

Kaikkiin reittiuran varrella oleviin maanomistajiin sekä tiekuntiin/yksityisteihin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian maanomistajasopimusten laatimisesta. Toivomme että asianomaiset ottavat myös meihin yhteyttä.

Yhteystiedot:
Reittisuunnittelu
Jenny Janhunen 050 377 4405
Saana Peurasaari 040 610 2842