Rakennustietojen päivitys

Pysyvä rakennustunnus (PRT) on annettu kaikille rakennuksille vuodesta 2019 alkaen jo rakennusvaiheessa ja vanhoihin rakennuksiin tiedot on pyritty tuomaan aiemmista järjestelmistä. Joidenkin vanhempien rakennusten osalta päivitys ei kuitenkaan ole onnistunut puutteellisten tietojen vuoksi, joten olemme aloittaneet näiden tietojen korjauksen kohde kohteelta. On hyvä huomioida, että PRT ei muutu, vaikka rakennukseen tehtäisiin muutostöitä tai rakennuksen käyttötarkoitus muuttuisi tai vaikka rakennus purettaisiin, koska rakennustunnus ei itsessään sisällä ominaisuustietoja. On tärkeää saada jokaiselle rakennukselle pysyvä rakennustunnus, joka on edellytyksenä nykypäivän uusien ohjelmistojen päivitykselle sekä tulevaisuudessa sähköisille lupapalveluille. Samalla rekisteri päivittyy ajan tasalle ja kiinteistöverotietojen tarkistus helpottuu.

Suomessa ei tällä hetkellä ole valtakunnallista ja laatuvarmennettua rekisteriä, joka sisältäisi ajantasaisen tiedon rakennusten ja alueiden (kuten tontit ja rakennuspaikat) osoitteista ja osoitteiden sijainnista, vaan tietoja ylläpidetään useissa eri järjestelmissä. Nykyään osa tiedoista on kuitenkin mahdollista ”siirtää” automaattisesti kunnan rekisteristä väestötietojärjestelmään, edellyttäen ettei tiedoissa ole puutteita. Voimme iloksemme ilmoittaa, että Hailuotokin on nyt käynnistänyt päivitysprojektin, jonka tarkoituksena on saattaa rakennuskohtaiset tiedot ajan tasalle.

Ristiriidat järjestelmissä kiinteistöjen rakennustietojen osalta on jättänyt osan rakennuksista huomioimatta/virhetilaan. Käymme aineistoa läpi useammasta tietokannasta ja niiden pohjalta pyrimme saamaan molempiin (kunnan oma, VTJ) järjestelmiin aukottomat, ajantasaiset tiedot rakennuksista. Kiinteistönomistajat voivat itsekin halutessaan ilmoittaa lisätietoja, jotka päivitämme omaan järjestelmään ja tieto siirtyy myös väestötietojärjestelmään. Lisätietoina voi ilmoittaa esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset (okt, vapaa-ajan asunto, sauna, varasto, maatalousrakennus yms.) ja maatalousrakennusten osalta käyttötarkoitus.
  • täyttääkö vapaa-ajan asunto ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat vaatimukset mm. eristysten osalta
  • rakennuksen käytössäolotilanne: käytetään vak. asumiseen, toimitila/tuotantokäytössä, käytetään loma-asumiseen/muuhun tilap. asumiseen, tyhjillään, purettu uuden vuoksi/muusta syystä, tuhoutunut, hylätty ränsistymisen vuoksi

Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla kunnanvirasto@hailuoto.fi tai postitse/kirjeellä:

Hailuodon kunta / rakennustietojen päivitys
Luovontie 176
90480 Hailuoto